Univerzitetski klinički centar Sarajevo (UKCS) napustila je ugledna doktorica Senka Mesihović-Dinarević, koja je nedavno primila diplomu člana Evropske akademije nauka i umjetnosti u Salzburgu u disciplini Medicina.

Ova odluka uslijedila je ubrzo nakon što je direktorica UKCS-a Sebija Izetbegovića smijenila Mesihović-Dinarević sa pozicije šefice Pedijatrijske klinike.

Senka Mesihović-Dinarević, koja je bila jedini akademik na UKCS-u, 17. marta ove godine podnijela je Sebiji Izetbegović zahtjev za prestanak radnog odnosa.

“Obavještavam Vas o mom zahtjevu za prestanak radnog odnosa u KCU Sarajevo, sa danom 31.03.2016. godine, do kada ću izvršiti predaju službene prostorije”, stoji u zahtjevu Senke Mesihović-Dinarević.

Podsjećamo, početkom ove godine direktorica UKCS-a Sebija Izetbegović smijenila je Mesihović-Dinarević sa pozicije šefice Pedijatrijske klinike i na njeno mjesto imenovala Edu Hasanbegovića.

Mesihović-Dinarević diplomirala je kao studentica generacije na Medicinskom fakultetu 1982. godine. Dobitnica je nagrade “Dr. Bogdan Zimonjić” i Zlatne značke “Hasan Brkić”. Od 1982. godine bila je zaposlena na Dječijoj klinici u Sarajevu, a na poziciji šefice Pedijatrijske klinike nalazila se od 2003. godine.

Objavila je više od 205 radova u domaćim i stranim medicinskim časopisima. Izlagala je na brojnim domaćim i svjetskim skupovima. Autorica je 10 knjiga, sedam priručnika, recenzentkinja pet knjiga, mentorica u diplomskim radovima studenata pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Sjedinjenim Američkim Državama, Visokoj zdravstvenoj školi i Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao i mentorica u brojnim magistarskim i doktorskim radovima.

Ona je od 2008. godine redovan član Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a početkom marta ove godine primila je diplomu člana Evropske akademije nauka i umjetnosti u Salzburgu.

“Kroz predavanja i stručni rad sa studentima, specijalizantima, subspecijalizantima, magistrantima i doktorantima, ona je razvila njihov interes prema medicini, pedijatriji i istraživanjima. Njezin znanstveni doprinos u preventivnoj kardiologiji i pedijatriji je vrlo dobro poznat u znanstvenom svijetu”, rečeno je prilikom predaje diplome.

Evropska akademija nauka i umjetnosti (Academia Scientiarum et Artium Europaea) je međunarodna akademska organizacija, transnacionalna, interdisciplinarna, u koju je uključeno oko 1.500 vrhunskih naučnika i umjetnika koji se bave pitanjima s kojima se suočava savremena Evropa i svijet. Među njenim članovima nalazi se i 32 Nobelovaca kao i papa Benedict XVI.

KOMENTARI:
Loading...