Zabrana nošenja marame u sudnicama predstavlja grubi oblik diskriminacije s obzirom da je hidžab dio identiteta, vjerovanja i uvjerenja, a koji spadaju u temeljna ljudska prava i slobode. Apsurdno je da Visoko sudsko i tužilačko vijeće svojim zaključcima ograničava temeljna ljudska prava i slobode zagarantovana Ustavom i međunarodnim konvencijama.

Isticanje vjerskih simbola, poput krstova/križeva, polumjeseca sa zvijezdom i sl. na vidnim dijelovima tijela u sudnici u BiH kao multietničnoj i multikonfesionalnoj državi može biti predmet rasprave, ali marama koja spada u vjerske dužnosti takođe, može biti i samo odjevni predmet. Nesuvislo je stoga da Visoko sudsko i tužilačko vijeće nameće ženama kako će se oblačiti pod izgovorom sekularnog uređenja naše države jer grubo i sirovo poimanje sekularizma ne podrazumjeva afirmaciju ateizma.

Po ovakvoj logici i shvatanju članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća mnoge europske sekularne države, poput Švedske, Danske, Norveške i dr. bi iz svojih nacionalnih zastava trebale ukloniti krst ili križ koji jeste dio njihovog nacionalnog identiteta i što je naravno, legitimno.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće svojima zaključkom zabranjuje u sudnici nošenje marame koja je simbol moralnosti, a jasno je da bi nosioci pravosudnih funkcija morali biti visoko moralne osobe.

Pozivamo Visoko sudsko i tužilačko vijeće da umjesto diskriminacije naših građanki analizira svoj rad, odnosno da utvrdi svrsishodnost ovakvog, ali i ukupnog svog djelovanja.

KOMENTARI:
Loading...