Kompanija Securitas Bosna i Hercegovina raspisuje oglas za prijem 50 zaštitara na području Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Pogledajte uslove potrebne za prijavu u oglasu u prilogu i pridružite se preko 1800 zaposlenih koji čuvaju više od 5000 lokacija.

 

Oglas za zapošljavanje na radno mjesto:
ZAŠTITAR za područje FBiH

Morate ispunjavati slijedeće uslove:

 

  • biti državljanin Bosne i Hercegovine,
  • posjedovati Certifikat za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine,
  • imati minimalno srednju stručnu spremu,
  •  da se protiv vas ne vodi krivični postupak,
  •  da niste osuđivani za krivično djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa, odnosno da niste proglašeni odgovornim za prekršaj protiv javnog reda i mira sa obilježjem nasilja.

Prijave možete slati putem opcije “PRIJAVI SE NA OGLAS” ili dostaviti putem pošte kao i lično na adresu: Bačići 15, 71000 Sarajevo, sa naznakom “Prijava za posao”.

 

Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: 061/490-109

Lokacija: područje Federacije Bosne i Hercegovine
Broj pozicija:50
Datum objave:09.12.2016.
Trajanje oglasa:30 dana (ističe 08.01.2017.)

Komentari: