Iako svi zakoni u BiH moraju biti usvojeni u identičnoj verziji na sva tri zvanična jezika, to se nije desilo u Parlamentu BiH kod nedavnog usvajanja seta zakona o akcizama koji je vrijedan više stotina miliona KM, budući da će nakon usvajanja ovog zakona cijena goriva u BiH skočiti za skoro 20 feninga.

Set zakona praktično je usvojen u jednoj verziji na bosanskom i hrvatskom jeziku, a u drugoj verziji na srpskom jeziku, i to upravo na mjestima na kojima se definišu računi na koje će milionski novac biti uplaćivan, što su greške bez presedana.

Ova situacija navodi i na pitanje da li su greške zapravo slučajne ili namjerno ubačene, budući da su tokom pregovora o usvajanju seta ovih zakona članovi SNSD-a tražili da se novac ne sliva na poseban podračun, dok su članovi SDA na tome insistirali.

Prema službenoj zabilješci koju je sačinila šefica Odjela za izradu i objavljivanje pravnih akata Parlamenta BiH Mira Škrba-Tomić, jasno su pobrojane greške.

Iako je Škrba-Tomić o ovim greškama upoznala sekretara Predstavničkog doma Marina Vukoju i sekretara Doma naroda Bojana Ninkovića, ova dvojica službenika kazali su joj da se zakonI pripreme pošalju na objavu identični kakvi su došli od strane predlagača.

Škrba-Tomić je u službenoj zabilješci navela da su njene kolege prilikom izrade konačnog teksta Zakona o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH primijetile da u prijedlogu zakona na srpskom jeziku u članu 1. kojim se mijenja član 21. stav 3. nedostaju riječi “na posebnom podračunu” koje imaju na bosankom i hrvatskom jeziku.

Također, u toku iščitavanja Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda primjećeno je da u prijedlogu Zakona na bosanskom i hrvatskom jeziku u članu 3. kojima se mijenja član 9. u stavu 1. nedostaju riječi “na posebne podračune otvorene u Centralnoj banci BiH” koje imaju u prijedlogu zakona na srpskom jeziku.

Sve u svemu, za sada nije poznato na koje račune će novac uopće biti uplaćivan niti kako će domovi u Parlamentu BiH uopće uspjeti usaglasiti identičan tekst.

 

Fokus.ba

KOMENTARI:
Loading...