Odbor javnog Radio-televizijskog sistema Bosne i Hercegovine danas je na sjednici postigao saglasnost o novom modelu naplate RTV takse putem računa za električnu energiju.

Prijedlog će biti dostavljen nadležnim institucijama BiH.

Istovremeno, Odbor sistema pripremit će i alternativni model naplate RTV takse.

Do prihvatanja novog modela, RTV taksa će biti naplaćivana uz račune fiksne telefonije o čemu su parafirani ugovori javnih RTV servisa i dominantnih telekom operatera.

Članovi Odbora sistema informirani su o toku procesa digitalizacije i obavezama koje moraju izvršiti tri javna RTV servisa.

Jednoglasno je prihvaćen revizorski izvještaj neovisnog revizora, koji se odnosi na naplatu RTV takse za 2012. i 2013. godinu.

Odbor sistema donio je odluku da RTV taksa u 2015. godini bude zadržana na dosadašnjem nivou od 7,5 KM, koja je na snazi već tri godine, saopćio je Odbor javnog Radio-televizijskog sistema BiH.

KOMENTARI:
Loading...