Mogućnost da im se vrati deset posto od uplaćenog iznosa imaju porezni obveznici koji su podigli kredit kojim prvi put rješavaju stambeno pitanje.

Rok za predaju zahtjeva Poreznoj upravi FBiH za povrat poreza na dohodak ističe 31. marta. Svi porezni obveznici koji su tokom prethodne godine plaćali neke od usluga u javnim zdravstvenim ustanovama, kupovali ortopedska pomagala i lijekove ili plaćali kamatu za stambeni kredit kojim prvi put rješavaju stambeno pitanje mogu iskoristiti ovu mogućnost.

30 KM troškova

Prijava se podnosi u ispostavama Porezne uprave FBiH u mjestu prebivališta, koje su obično smještene u općinskim zgradama. U uredu Porezne uprave u sarajevskoj općini Centar su nam objasnili proceduru za podnošenje zahtjeva za povrat poreza po osnovu plaćenih kamata za stambeni kredit.

Službenica na šalteru nam je kazala da je potrebno ispuniti obrazac koji se može dobiti kod njih ili “skinuti“ sa web stranice, te ga priložiti zajedno s ugovorom o kreditu i potvrdom banke o plaćenim kamatama za prethodnu godinu, te GIP obrascem iz firme. Informaciju o tome koliko se čeka na isplatu novca nismo dobili. Rečeno nam je da “ne zavisi od njih“.

Razgovarali smo i sa Sarajlijom koji već godinama koristi ovu mogućnost. Kredit za stan je podigao prije 11 godina. Objašnjava da svake godine dobije povrat novca u visini od deset posto uplaćene kamate, što je, ocjenjuje, veoma značajno pogotovo u prvim godinama vraćanja kredita. Tada su kamate veće, a samim tim i iznos koji se dobije natrag. U prošloj godini platio je nešto više od hiljadu maraka kamate i očekuje stotinjak maraka povrata.

Kaže da treba uložiti vrijeme i novac, ali ipak se isplati.

-Potrošim tridesetak maraka dok prikupim dokumentaciju, a dobit ću više od sto. Znači, još se isplati. Potrebna je potvrda iz katastra o nekretnini. Taksa se plati 10 maraka. Zatim, potvrda iz banke o kreditu i plaćenim kamatama, i to košta 10 do 20 maraka zavisno od banke. Dalje, u Općini treba ovjeriti izjavu da nemate drugu nekretninu i da ste kreditom riješili stambeno pitanje, kao i kućnu listu. To se u nekim općinama plaća, u nekim ne. I svakako, potrebno je priložiti ugovor o kupoprodaji stana. Sve u svemu, nije komplikovano – smatra naš sagovornik.

Nakon što dobije rješenje, obično tokom ljeta, odlazi u Union banku gdje mu isplate gotovinu. Naime, novac od povrata poreza svim poreznim obveznicima se isplaćuje u ovoj banci.

Problem minimalca

U Poreznoj upravi su nam kazali da pravo na povrat po godišnjoj prijavi imaju građani koji imaju poreznu karticu, a nisu koristili pravo na lični odbitak u toku godine.

Po ovom osnovu može se tražiti povrat deset posto od iznosa plaćenih kamata, odnosno deset posto od iznosa plaćenih troškova liječenja, naravno, pod uvjetom da osoba ima uplaćenog poreza u tom iznosu, te da ispunjava pravo na povrat. Naprimjer, ukoliko je osoba platila 5.000 maraka kamate na stambeni kredit, može podnijeti zahtjev da joj se vrati 500 maraka.

Ako prvi put kupujete stan

-Ispuniti obrazac koji se dobije u Poreskoj upravi, a može se naći i na njihovoj web stranici

-Priložiti ugovor o kreditu i potvrdu iz banke o plaćenim kamatama

-GIP obrazac iz firme u kojoj radite

KOMENTARI:
Loading...