Ukupan dug Republike Srpske na kraju prošle godine iznosio je pet milijardi i 55,2 miliona KM, preliminarni su podaci entitetskog Ministarstva finansija. Za isti period stanje javnog duga iznosi četiri milijarde i 90,5 miliona KM.

Iz resornog ministarstva su pojasnili da se dug Republike Srpske, nastao po osnovu zaduženja za finansiranje sanacije štete nastale u poplavama, a koje su upisane u Jedinstveni registar šteta, u skladu s Zakonom o Fondu solidarnosti za obnovu RS, izuzima iz ograničenja koja su propisana za ukupan i javni dug tog bh. entiteta.

Imajući u vidu pomenutu odredbu zakona i stanje duga na dan 31.decembra 2014. godine, ukupan dug RS koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi četiri milijarde i 955,5 miliona KM i čini 57,57 posto BDP-a, dok javni dug koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi tri milijarde i 990,9 miliona KM i čini 46,36 posto BDP-a.

U budžetu RS za ovu godinu planiran je servis vanjskog duga u ukupnom iznosu od 208,5 miliona KM.

Od tog iznosa, 57,4 miliona KM (27,54 posto) odnosi se na dug nastao prije 1992. godine (tzv.“stari dug“), zatim 72,7 miliona KM (34,90 posto) odnosi se na dug nastao u periodu 1996-2006., a najviše i to 78,32 miliona KM (37,56 posto) je dug nastao u periodu 2007-2015. godine.

Ministarstvo je ove podatke dostavilo na pitanje šef Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini RS-a Branislava Borenovića.

KOMENTARI:
Loading...