Vijeće ministara BiH,  na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je odluke o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, koja će iznositi 475,69 KM i nepromijenjena je od 2012. godine, kada je radi budžetskih ušteda izvršeno smanjenje plaća i regresa koji iznosi 300,00 KM.

 

KOMENTARI:
Loading...