U ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama u entitetu Republika Srpska zaposleno je 5.725 osoba. Ovo nije kompletan podatak s obzirom na to da Agencija za državnu upravu RS-a ne posjeduje podatke za kompletnu javnu upravu. Samo u državnim i entitetskim institucijama BiH zaposleno je više od 30.176 osoba.

Prema podacima koji smo dobili iz Agencija za državnu upravu RS-a u ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama manjeg bh. entiteta uposleno je ukupno 3829 državnih službenika i 1896 namještenika.

Ovo nije kompletan broj uposlenika koji čine administraciju s obzirom da se ni u RS-u ne zna tačno koliko je ljudi angažovano na osnovu ugovora o djelu u institucijama entiteta.

“Podatke za kompletnu javnu upravu ne posjedujemo”, rekao je za Klix.ba direktor Agencije za državnu upravu RS-a Aleksandar Radeta,

Podsjećamo, podatke o tačnom broju uposlenika nema ni Agencija za državnu službu Federacije BiH. Kako nam je ranije potvrđeno samo u organima državne službe čiji je osnivač Federacija BiH zaposleno je 2.039 državnih službenika. I oni dodaju da u ovu brojku nisu uračunati uposlenici u firmama čiji je osnivač FBiH i druge federalne institucije kao ni uposlenici koji su angažovani na osnovu ugovora na određeno vrijeme i ugovora o djelu.

Što se tiče državnog nivoa u državnim institucijama zaposleno je ukupno 22.412 osoba. Od toga, putem jedinstvenog računa trezora, isplaćuju se 9725 plaća pripadnicima Oružanih snaga BiH i 12.687 plaća zaposlenicima bh. institucija.

U prijevodu to bi značilo da je samo u institucijama države BiH i dva njena entiteta zaposleno više od 30.176 osoba.

Oko 64 posto domaćeg bruto proizvoda godišnje se troši na finansiranje glomaznog javnog aparata u BiH tako da se s pravom se može reći da je “državni pokret za birokratiju” postao rak koji razara cijeli ekonomski sistem BiH.

Dok ekonomski stručnjaci upozoravaju kako razgranati birokratski sistem BiH predstavlja ozbiljnu prijetnju bh. ekonomiji, administracija u našoj zemlji nastavlja da raste.

Tako je uprkos moratoriju za samo godinu dana u Vijeću ministara BiH zaposleno 35 državnih službenika. Na teret građana BiH krajem 2015. godine zapošljavani su i novi savjetnici, saradnici i namještenici u Predsjedništvu BiH i to njih sedam. Na sjednici Vijeća ministara BiH koja će bit održana u četvrtak (5. maj) Predsjedništvo BiH tražilo je odobrenje za dodatno zapošljavanje u ovoj instituciji izvršne vlasti.

Krajem prošlog mjeseca predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Edin Mušić tražio je da mu se zakonski omogući da u svom kabinetu ima angažovano, ni manje ni više, nego osam savjetnika. Javnost je ostala zbunjena i informacijom da su u institucije Federacije Bosne i Hercegovine u prva četiri mjeseca 2016. godine zaposlene 122 osobe iako je Vlada FBiH na telefonski održanoj sjednici 30. decembra 2015. godine donijela zaključak o obustavi konkursnih procedura za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika.

KOMENTARI:
Loading...