Kada putujete u zemlje Evropske Unije, vaš pasoš mora važiti još tri mjeseca od dana povratka u Bosnu i Hercegovinu.

Državljani BiH pri putovanju u zemlje članice EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma moraju posjedovati putnu ispravu koja važi najmanje 3 mjeseca od datuma namjeravanog boravka u zemljama članicama EU ili potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Ova odluka, da pasoš mora biti važeći još najmanje tri mjeseca, sadržana je u propisima Evropske Unije, a da slično rješenje postoji i u našem Zakonu o putnim ispravama, kada je u pitanju boravak stranih državljana u Bosni i Hercegovini. Mi u BiH imamo skoro potpuno identično rješenje da strani državljani ne mogu doći u BiH, ukoliko im pasoš ističe u roku od tri mjeseca.

Osnovni razlog je to što ukoliko imaju pasoš koji ističe za jedan ili dva mjeseca ili još kraće, moglo bi se desiti da u slobodnom viznom režimu BH državljani otputuju u neku od zemalja EU, te da tamo ostanu duže i ne obrate pažnju koliko im još vrijedi pasoš, te se tako zateknu sa isteklim pasošem.

“To nda stvara komplikacije, od procedure za njihov povratak do readmisije tih ljudi. Stoga, da bi se izbjegle te situacije, da se neko zatekne bez važeće putne isprave, na teritoriji EU je uvedeno pravilo o kojem svaki naš državljanin mora imati pasoš čiji rok isteka je do tri mjeseca pri povratku u BiH, jer oni do tri mjeseca i mogu boraviti u EU. Inače, putna isprava državljana BiH ne bi morala biti važeća 3 mjeseca da bi se vratili u BiH što se tiče graničnih i drugih organa naše zemlje , ali to traže zemlje u koje se putuje iz BiH i iz kojih se vraća i putuje u našu zemlju (zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma i druge.)iz razloga koje smo ranije naveli”, pojašnjava Satko Bitanga, savjetnik u Odsjeku za VPP, Ministarstva vanjskih poslova BiH.

I u većini drugih država se traži da pasoš važi najmanje tri mjeseca prije od datuma izdavanja viza, a države imaju pravo da same odluče koji je to rok važenja pasoša tj duži ili kraći od tri mjeseca.

KOMENTARI:
Loading...