Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine provelo je internu istragu s ciljem utvrđivanja činjenica o navodnim nepravilnostima u oblasti nabavke, pripreme i distribucije prehrambenih artikala u toku ove godine.

Istragom je utvrđeno da su dva dobavljača s kojima je MOBiH sklopilo ugovore o snabdijevanju konzerviranih obroka s junećim mesom te pite s mesom izvršili isporuku dijela predmetnih artikala ishrane, u kojima se, a na osnovu laboratorijskih analiza nadležnih zavoda, osim deklariranih sastojaka, utvrdilo i postojanje svinjskog proteina.

Imajući u vidu da je predmetna isporuka hrane izvršena suprotno ugovorima i deklaracijama na proizvodima, predmetni artikli su distribuirani pripadnicima Oružanih snaga BiH, uključujući i pripadnike OSBiH muslimanske vjere, čime su se prekršile odredbe Pravilnika o ishrani u MO i OSBiH.

Nadležni u MO i OSBiH su odmah, po prvoj izraženoj sumnji, hitno zabranili upotrebu spornih artikala u ishrani pripadnika u komandama i jedinicama OSBiH do okončanja svih laboratorijskih analiza iz predmetnih nabavki.

U skladu s utvrđenim činjenicama, Ministarstvo odbrane BiH poduzet će mjere i aktivnosti u cilju pravne zaštite interesa MO i OSBiH u predmetnim stvarima.

Također će se, u cilju jačanja sistema planiranja, kontrole i nadzora nad artiklima ishrane, provesti aktivnosti radi utvrđivanja eventualne odgovornosti pripadnika MO i OSBiH koji bi se mogli dovesti u vezu s utvrđenim propustima, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću MOSBiH.

KOMENTARI:
Loading...