Novim Zakonom o carinskoj politici BiH predviđeno je oslobađanje od plaćanja uvoznih dadžbina na proizvodnu opremu koja se ne proizvodi u BiH, a koja se uvozi za novu ili proširenje postojeće proizvodnje.

Ova odredba je novina u odnosu na dosadašnji zakon po kojem se oslobađa od plaćanja carine samo oprema koja predstavlja ulog stranog lica. Ali primjena novih poreskih olakšica će početi donošenjem odgovarajućih podzakonskih akata koji će bliže odrediti načine i uslove korištenja carinskih povlastica za uvoz mašina i opreme.

Ti podzakonski akti do sada nisu donešeni, iako je zakonom ta dužnost povjerena Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Rok za završetak je bio februar 2016. godine.

Direktorica Snježana Kopruner iz firme GS Tvornica mašina Travnik (TMT) istakla je da oslobađanje od plaćanja carine na uvoz proizvodne opreme još nije riješeno.

– Nema podzakonskih akata, i ne možemo iskoristiti te povlastice – kazala je ona.

U dosadašnjem zakonu je oslobođena od plaćanja carina samo oprema kao ulog stranog lica. Kopruner je pokušala iskoristiti i ovu odredbu, ali bez uspjeha.

– Imali smo uvoz opreme kao dio direktne strane investicije i trebali smo biti oslobođeni plaćanja 130.000 KM. Međutim, naplaćen nam je puni iznos jer dokumenti koje smo trebali predati uopće i ne postoje – tvrdi ona.

Predsjednik Privredne komore ZDK Šefkija Botonjić za Faktor je kazao da privrednici nemaju nikakve olakšice po ovom zakonu, i da UIOBiH nije ispunila svoju zakonsku dužnost.

– Zbog toga štetu trpe proizvodne firme kojih je veliki broj u Zeničko-dobojskom kantonu – zaključuje on.

KOMENTARI:
Loading...