U pregovorima o adaptaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, u poglavlju koje se odnosi na slobodnu trgovinu pregovarački tim BiH danas će od predstavnika Evropske komisije tražiti postepeno prilagođavanje i određene kompenzacije, s obzirom na specifičnu ranjivost poljoprivrednog sektora u BiH.

Prije nešto više od osam godina BiH je potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, čime je potvrdila status potencijalne kandidatkinje za EU. Nakon jučerašnje predaje aplikacije za članstvo u EU, naredni korak je dobijanje kandidatskog statusa. U međuvremenu naša država treba raditi na sprovođenju brojnih reformi, a prije svega na implementaciji SSP-a.

Od deset poglavlja SSP-a najveći pregovori između BiH i Evropske komisije vode se u dijelu sporazuma koji govori o slobodnoj trgovini. Neophodno je usaglasiti listu proizvoda za koje će Bosna i Hercegovina, postepeno u periodu od 5 godina, davati carinske ustupke do potpune liberalizacije trgovine sa Evropskom unijom.

Bosna i Hercegovina uživa u jednostranim trgovinskim povlasticama od 1997. godine, kada je Evropska unija liberalizirala svoje tržište za proizvode iz BiH. Naravno, uz određena ograničenja na pojedine grupe proizvoda na kojem EU insistira da zadrži kvote.

Potpisivanjem Sporazuma Bosna i Hercegovina počinje da otvara svoje tržište, odnosno da smanjuje i ukida carine na dogovorene grupe proizvoda. Najveći stepen zaštite će zadržati određeni poljoprivredni proizvodi, a neki će čak biti zaštićeni i nakon isteka prijelaznog perioda od pet godina.

Upravo su poljoprivredni proizvođači iz BiH zabrinuti da bi implementacija SSP-a mogla ugroziti domaću proizvodnju, a prije svega proizvođače mlijeka i mliječnih proizvoda, te mesa i mesnih proizvoda, jer bi proizvodi iz EU mogli predstavljati nelojalnu konkurenciju na domaćem tržištu, za bh. proizvođače.

Delegacija Evropske komisije danas će u Sarajevu iznijeti svoj stav, dok će u ime pregovaračkog tima ispred BiH Hamdo Tinjak, sekretar Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa istaknuti poziciju BiH u procesu adaptacije SSP-a.

U jučerašnjem obraćanju medijima ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović nije govorio o detaljima pregovaračke pozicije, ali je naglasio da će se u susret kompromisu zahtjevima Evropske komisije tražiti fazno prilagođavanje i određene kompenzacije, s obzirom na specifičnu ranjivost poljoprivrednog sektora u BiH.

“BiH će ostati na svojim pozicijama kada je u pitanju traženje kvota za ribu, šećer, vinu te voće i povrće”, kazao je Šarović.

Optimističan u svojim izjavama bio je i predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović, koji je kazao kako BiH može postići kompromis sa Evropskom komisijom, ali u isto vrijeme zaštititi i domaću poljoprivrednu proizvodnju.

KOMENTARI:
Loading...