Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH te Prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, koje je predložilo Vijeće ministara BiH.

Setom predloženih zakona se akcize za pogonsko gorivo povećavaju za 15 feninga, od kojih je 10 namijenjeno za izgradnju autoputeva i pet za izgradnju puteva.

Kako je ranije saopćeno iz Vijeća ministara, ovim se osigurava dodatnih 10 feninga za izgradnju autocesta i pet feninga za izgradnju cesta, a sredstva se uplaćuju na namjenske račune javnih preduzeća Autoceste i Ceste u BiH.

Ovim zakonima se omogućava aktiviranje već zaključenih kreditnih sporazuma sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma odgodila je izjašnjavanje o predloženim zakonima, te usvojila zaključak kojim se od Kolegija Doma traži produženje roka od 30 dana za dostavu mišljenja o ovim zakonskim prijedlozima, kao i to da o njima, u najkraćem roku, mišljenje dostavi i Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Poslanici bi trebali razmatrati principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH; Prijedloga zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, te Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Pred poslanicima bi se trebao naći i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je predložio poslanik Damir Arnaut.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe Godišnji izvještaj iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja za BiH za 2015. godinu, kao i Izvještaj o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2015. godinu.

Između ostalog, trebao bi biti razmatran i Izvještaj o pojavama diskriminacije u BiH s Akcionim planom za realizaciju prijedloga mjera za sprečavanje diskriminacije u BiH te Analiza reforme obrazovanja u BiH.

KOMENTARI:
Loading...