Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo civilnih poslova da u saradnji sa ministarstvima pravde i vanjskih poslova pokrene aktivnosti kojima bi se od Ruske Federacije izdejstvovalo da Povelja Kulina bana privremeno bude izložena u BiH, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Ovaj dokument izdao je bosanski vladar Kulin ban Dubrovniku, čijim trgovcima se u Bosni garantira puna sigurnost, sloboda kretanja i trgovanja te oslobađanje ih svih taksi.

Prema riječima historičara Envera Imamovića, Povelja predstavlja najznačajniji spomenik kulturne prošlosti Bosne i Hercegovine. To je najstariji pravni akt na južnoslavenskom prostoru, napisan narodnim jezikom, u varijanti bosanskog jezika, ali i dokaz da je Bosna već u 12. stoljeću imala uređenu državu i instituciju suverenog vladara, mada o tome postoje dokazi i iz 10. stoljeća.

Nažalost, Povelja je već godinama van granica naše zemlje, u jednom od ruskih muzeja.

Komentari: