Prema uputama Federalnog štaba Civilne zaštite od 18. maja 2020. godine pristupilo se povećanju obima usluga Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla (UKC Tuzla) za pacijente, što je podrazumjevalo uvođenje elektivnog (hladnog) operativnog programa prema medicinskim indikacijama u obimu do 30 posto od punog kapaciteta, saopćeno je iz UKC Tuzla.

Također, produženo je i radno vrijeme u specijalističko–konsultativnim ambulantama klinika UKC Tuzla. Rad u prijemnim i specijalističkim ambulantama, od 18. maja 2020. godine, organizovano je na način da one rade u vremenskom periodu od 8.00 do 20.00 sati, tako da se zakazivanje pacijenata na prve postoperativne ili posthospitalne preglede vrši u odgovarajućim terminima tokom cijelog dana.

Pacijenti i dalje imaju obavezu prolaska kroz trijažni punkt na glavnom ulazu u UKC Tuzla, koji je otvoren 24 sata, kao i na trijažnom punktu za pješake koji se nalazi iz pravca Bulevara stepeništem do kompleksa UKC Tuzla od 7.30 do 16.00 sati.

Na snazi ostaje i odluka o poštivanju propisanih higijensko-epidemioloških mjera, održavanja propisane fizičke distance gdje je to moguće, kao i nošenje zaštitne opreme i zabrana okupljanja u većim grupama.

U okviru preoperativne pripreme, od pacijenata će se, pored uobičajenih nalaza, zahtijevati i nalaz testa na Covid-19, ne stariji od tri dana, pri čemu se brisevi pacijentima za testiranje uzimaju u matičnim domovima zdravlja.

Obaveza da pacijenti, pored redovne preoperativne pripreme, imaju i nalaz testa na Covid-19, koji nije stariji od tri dana, važi i za pacijente koji se u Ustanovu upućuju iz drugih kantona u FBiH, RS i Brčko Distrikta BiH, radi zakazanih elektivnih operativnih zahvata.

Iz UKC Tuzla napominju da je rad specijalističko konsultativne službe organizovan od 8.00 sati do 20 sati, te se pacijentima preporučuje da dolaze na pregled i u popodnevnim terminima, kako bi se izbjegle gužve u prijepodnevnim satima.

Autor: Fena

Komentari: