6.5 C
Bosanska Krupa
Nedjelja, 27 Septembra, 2020

Potočari: Imena 136 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula

- Oglas-

U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari jučer je počelo iskopavanje mezara za 136 identificiranih žrtava genocida iz jula 1995. godine, koje će biti ukopane u okviru obilježavanja 20. godišnjice genocida nad Bošnjacima “sigurne zone UN-a” Srebrenica, u subotu, 11. jula.

Anadolu Agency (AA) donosi spisak s imenima osoba koje će biti ukopane 11. jula u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari:

Ademović (Bego) Hamed (1938.), Ademović (Ismet) Mevludin (1959.), Ademović (Nezir) Hakija (1943.), Ademović (Salcin) Kadrija (1958.), Ahmić (Safet) Amir (1977.), Ajšić (Ibrahim) Hamdija (1957.), Alić (Adem) Sadet (1978.), Alić (Ahmet) Mahmut (1971.), Alić (Džemal) Dževad (1965.), Alić (Šukrija) Seid (1964.), Aljić (Ismet) Nijaz (1963.), Aljić (Suljo) Džemal (1978.), Arifović (Redžo) Husejin (1972.), Atanović (Bego) Hasan (1953.), Avdić (Avdo) Mehmed (1976.), Avdić (Hasan) Hasib (1953.), Avdić (Mustafa) Fazlija (1957.), Bečić (Vehbija) Zihnija (1978.), Bećirović (Meho) Omer (1954.), Bećirović (Ramo) Juso (1966.), Beganović (Mehmed) Nezir (1930.), Begzadić (Hajrudin) Elvis (1976.), Bektić (Ahmo) Ferid (1972.), Buljubašić (Ismet) Hamdija (1956.), Cvrk (Osman) Hajro (1956.), Cikarić (Zulfo) Nusret (1955.), Dervišević (Bego) Refik (1971.), Dervišević (Murat) Ibrahim (1941.), Džananović (Huso) Ramiz (1930.), Džananović (Jusuf) Hamed (1963.), Džananović (Muradif) Admir (1976.), Đananović (Sejdin) Nezir (1921.), Đozić (Hrusto) Elvir (1972.), Efendić (Meša) Asim (1965.), Halilović (Alija) Mehmedalija (1956.), Halilović (Suljo) Nurif (1927.), Hasanović (Alija) Almaz (1978.), Hasanović (Durmo) Juso (1976.), Hasanović (Fikret) Elvir (1973.), Hasanović (Hurem) Ibro (1944.), Hasanović (Ibro) Džemal (1979.), Hasanović (Rešid) Emin (1950.), Hasanović (Sabit) Sakib (1958.), Hasanović (Safet) Šaban (1955.), Hasanović (Salih) Zahid (1972.), Hasić (Husejin) Nijaz (1960.).

Hasić (Mujo) Munib (1964.), Hidić (Ćamil) Saša (1964.), Husejnović (Ibro) Munib (1967.), Husić (Salko) Rašid (1946.), Ibrić (Alija) Hariz (1977.), Ikanović (Ahmo) Musa (1975.), Jahić (Izet) Jasmin (1973.), Jahić (Salko) Ifet 1967.), Jakubović (Edhem) Hasan (1978.), Jugović (Hurem) Ramo (1960.), Jusufovic (Asim) Mehmed (1962.), Jusupović (Hamed) Ramo (1952.), Kamenica (Šaban) Hajrudin (1960.), Kardašević (Omer) Dževad (1963.), Klempic (Mujo) Sabit (1976.), Korkutović (Murat) Esed (1973.), Lemeš (Mehmed) Edhem (1954.), Lenjinac (Omer) Medo (1965.), Malagic (Ibrahim) Lutvo (1979.), Malić (Rasim) Zuhdo (1976.), Malkić (Bajro) Enver (1974.), Malkic (Bajro) Omer (1977.), Mehanović (Atif) Ramiz (1955.), Mehanović (Hasan) Atif (1931.), Mehanović (Ramiz) Sifet (1978.), Mehanović (Rašid) Safet (1965.), Mehic (Zajim) Hamed (1979.), Mehmedović (Avdurahman) Hašim (1943.), Mehmedović (Bego) Džemail (1935.), Mehmedović (Ibrahim) Muriz (1977.), Mehmedović (Ismet) Fikret (1975.), Mehmedović (Ismet) Rifet (1977.).

Mehmedović (Ismet) Salih (1978.), Mehmedović (Mehmed) Nurif (1950.), Mehmedović (Nurija) Ismet (1946.), Mehmedović (Šemso) Ramiz (1962.), Mujanović (Bajro) Almir (1979.), Muminović (Bešir) Muharem (1946.), Musić (Hasan) Senad (1977.), Musić (Šaban) Enver (1976.), Mustafić (Meho) Huso (1975.), Mustafić (Nezir) Meho (1977.), Muškić (Adem) Šabo (1946.), Muškić (Adil) Lutvo (1969.), Muškić (Kasum) Fehim (1952.), Nukić (Avdo) Muharem (1937.), Nukić (Šaćir) Šahin (1941.), Omerović (Nazif) Rasim (1952.), Osmanović (Abdulah) Refik (1963.), Osmanović (Mehan) Šaban (1952.), Osmanović (Rašid) Ismet (1941.), Ramčević (Husein) Ibrahim (1945.), Salihović (Hasan) Ermin (1978.), Salihović (Jusuf) Zulfo (1940.), Salihović (Osman) Hasan (1932.), Salihović (Sead) Senad (1978.), Salihović (Zulfo) Fikret (1966.), Salkić (Abdulah) Izet (1971.), Salkić (Huso) Ibrahim (1939.), Sandžić (Ibrahim) Mevludin (1955.), Sejdinović (Sejdalija) Sabit (1976.), Sejdinović (Sejdalija) Selman (1970.), Selimović (Abid) Hajrudin (1968.), Selimović (Hasib) Murat (1951.), Selimović (Mehan) Kadrija (1942.), Selimović (Mehmed) Avdo (1937.), Selimović (Osman) Ibrahim (1941.), Sinanović (Muhamed) Samir (1975.), Siručić (Mehmed) Safet (1956.), Smajić (Ramiz) Hamed (1971.), Smajić (Suljo) Ferid (1958.), Smajić (Suljo) Izo (1964.), Smajić (Suljo) Ramiz (1947.), Smajlović (Habib) Hedib (1966.), Smajlović (Juso) Jusuf (1920.), Smajlović (Meho) Ahmedin (1976.), Sulejmanović (Salih) Senad (1963.), Suljić (Ćamil) Avdija (1978.), Suljić (Ćamil) Halid (1970.), Suljić (Edhem) Behrem (1964.), Suljić (Edhem) Juso (1958.), Suljić (Redžo) Redžep (1971.), Suljić (Salko) Hajro (1962.), Talović (Mustafa) Ensad (1977.), Tihić (Reif) Ahmo (1950.), Uzunović (Halid) Ekrem (1967.), Velić (Bećir) Bećo (1939.), Zuhrić (Šećan) Ismet (1933.), Zukić (Huso) Alaga (1960.), Zukić (Huso) Velaga (1956.).

Ispraćaj tabuta sa žrtvama iz JKP Gradska groblja Visoko bit će 9. jula, u jutarnjim satima. Konvoj s tijelima žrtava bi trebao stići u Potočare u petak oko 15 sati. Dženaza-namaz za 136 novoidentificiranih žrtava počet će u 13 sati.

Dodaj komentar:
- Oglas -

Najnovije

SDP Hrvatske bira predsjednika: Grbin i Kolar u drugom krugu

Članovi SDP-a ove subote su birali novog predsjednika ili predsjednicu, nakon što se Davor Bernardić uslijed izbornog poraza na parlamentarnim izborima u srpnju povukao...

Mektić poručio Cikotiću da ga svi lažu i da ne očekuje pomoć ni od koga

Migranti sa područja Evropske unije, iz Grčke, vrlo brzo stižu do BiH. Od početka godine bilježi se više od 12 i po hiljada ilegalnih...

Nevrijeme zahvatilo Banju Luku

U Banjoj Luci je padala jaka kiša praćena grmljavinom. Za sada nema informacija o eventualnoj šteti. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava preteženo oblačno vrijeme...

Nevrijeme zahvatilo Banja Luku

U Banjoj Luci je padala jaka kiša praćena grmljavinom. Za sada nema informacija o eventualnoj šteti. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava preteženo oblačno vrijeme...

Povezani članci

SDP Hrvatske bira predsjednika: Grbin i Kolar u drugom krugu

Članovi SDP-a ove subote su birali novog predsjednika ili predsjednicu, nakon što se Davor Bernardić uslijed izbornog poraza na parlamentarnim izborima u srpnju povukao...

Mektić poručio Cikotiću da ga svi lažu i da ne očekuje pomoć ni od koga

Migranti sa područja Evropske unije, iz Grčke, vrlo brzo stižu do BiH. Od početka godine bilježi se više od 12 i po hiljada ilegalnih...

Nevrijeme zahvatilo Banju Luku

U Banjoj Luci je padala jaka kiša praćena grmljavinom. Za sada nema informacija o eventualnoj šteti. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava preteženo oblačno vrijeme...

Nevrijeme zahvatilo Banja Luku

U Banjoj Luci je padala jaka kiša praćena grmljavinom. Za sada nema informacija o eventualnoj šteti. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava preteženo oblačno vrijeme...