krave farma goveda govedarska farma mlijeko

Inspektori EU-a će obići osam mljekara, među njima i one koje tek trebaju početi proizvoditi, a to su: Poljorad iz Turbeta, Mliječna industrija 99 iz Gradačca, Puća iz Livna i Pađeni iz Bileće.

Nakon posjete Inspekcijskog tima Direkcije za zdravlje, hranu, revizije i analize Evropske komisije, poznatiji pod nazivom Dublinska inspekcija, još četiri mljekare iz BiH bi trebale početi izvoziti svoje proizvode na tržište EU-a. To su Poljorad iz Turbeta, Mliječna industrija 99 iz Gradačca, Puđa iz Livna i Pađeni iz Bileće.

Redovne kontrole

Kako saznajemo, u okviru desetodnevne posjete našoj zemlji, inspektori iz Dublina prekontrolisat će rad ukupno osam mljekara. Među njima su i četiri koje su još prošle godine počele izvoziti svoje proizvode na tržište EU-a i to Milkos iz Sarajeva, Mlijekoprodukt iz Bosanske Dubice, Meggle iz Bihaća i Mljekara Livno.

Direktor Milkosa Adin Fakić nam je kazao da ova kompanija spremno dočekuje inspektore, koji su najavili da će provjeravati postrojenja za preradu mlijeka, kao i farme sa kojih domaći proizvođaći nabavljaju sirovinu za preradu.

– Više od 1.000 farmera, od kojih otkupljujemo sirovinu, nalaze se pod našom redovnom kontrolom. Dva puta mjesečno vršimo kontrole životinja na bolesti, kao i kvalitetu sirovog mlijeka. Farmeri koji ne zadovoljavaju postavljene standarde bivaju privremeno isključeni iz otkupa, dok se ne otklone uočeni nedostaci, nakon čega ih ponovo uvrštavamo među naše dobavljače. Osim toga, neprestano vršimo kontrole u našim postrojenjima, tako da se pridržavamo postavljenih standarda za izvoz naših proizvoda – istakao je Fakić.

Prema riječima izvršnog direktora Poljorada Asima Skrobe, ova kompanija je već dobila dozvolu za izvoz mliječnih proizvoda, tako da dolazak inspektora predstavlja posljednju provjeru pred početak plasiranja njihovih proizvoda u EU.

– Za oko mjesec ćemo početi izvoz naših proizvoda, tačnije sireva, u Austriju. Naš partner u Austriji, koji je zadužen za distribuciju, treba da osigura tržište za naše proizvode. Naša ciljana grupa konzumenata su ljudi sa prostora Balkana – kazao nam je Skrobo.

Državni zakoni

Napomenuo je kako Poljorad već dvije godine radi na pripremama za početak izvoza. Osim objekata, rade i na pripremi sirovina, odnosno na uspostavi potrebnih standarda među farmerima od kojih otkupljuju sirovo mlijeko, a provjere se vrše u skladu sa prehrambenim standardom HACCP.

Osim posjeta mljekarama i farmerima, članovi inspekcijskog tima će se sastati sa čelnicima Ureda za veterinarstvo BiH, kao i sa predstavnicima nadležnih entitetskih institucija. Bit će provjerene i laboratorije za kontrolu kvaliteta u BiH.

U toku tih sastanaka predstavnici domaćih vlasti će informisati inspektore i o tome u kojoj su fazi usvajanja zakoni o veterinarstvu i o hrani na državnom nivou. Tekstovi ova dva zakona su pripremljeni i predstoji procedura njihovog usvajanja u državnom Parlamentu.

KOMENTARI:
Loading...