Predstavnički dom Parlamenta FBiH nije radio više od tri mjeseca, a Vlada ne funkcioniše kao harmoničan organizam s jednim ciljem, ističu iz CCI-ja.

Rezultati monitoringa rada Vlade i Parlamenta Federacije BiH za devet mjeseci ove godine, a koje su jučer saopštili Centri civilnih inicijativa (CCI), razočaravajući su. Istaknuto je da je duboka politička kriza, unutar vladajuće koalicije, ponovo dovela do blokade rada federalnih institucija, prvenstveno Parlamenta, dok Vlada pokušava ostaviti utisak da radi normalno i da je kriza nije blokirala.

Žrtve su građani

– Ključna žrtva političkih nesuglasica unutar vlasti su građani, koji su u ulozi talaca vladajućih partija i njihove nesposobnosti da kreiraju funkcionalni sistem. Na djelu je sukob uskostranačkih i ličnih interesa, te korištenje blokada rada institucija vlasti kao metod političke volje, poručili su, između ostalog, iz CCI-ja.
Kriza među strankama vladajuće koalicije najdrastičnije se odrazila na rad Parlamenta FBiH, jer ni jedan dom u trećem kvartalu nije održao ni jednu cijelu sjednicu.
– Predstavnički dom (PD) održao je tek početak 12. redovne sjednice, a Dom naroda (DN) je neuspješno pokušao nastaviti 14. redovnu i početi 15. redovnu sjednicu. PD je za tri posljednja mjeseca usvojio svega osam, a DN niti jednu mjeru. U istom kvartalu, Parlament je usvojio tek jedan novi zakon. Još tri mjeseca su izgubljena i ukupni rezultati za devet mjeseci se jedva razlikuju od onih koje smo imali na kraju prvog polugodišta. Od 144 zakona, koliko je planirano Programom rada PD-a, u potpunosti je realizovano deset (7 posto), kaže Lejla Deronja Suljić, konsultant CCI-ja za monitoring.

Ona je skrenula pažnju na pojavu da se u Parlamentu FBiH sve češće zakazuju nove sjednice, a da nisu završene one već započete i to kao pokušaj da se onemogući rasprava i donošenje obavezujućih odluka o određenim spornim mjerama na dnevnom redu.
– Rezultati rada oba doma lošiji su od rezultata rada iz 2012, a posebno u slučaju PD-a. Pad je zabilježen i u realizaciji zakona, a krajnje je skromna i realizacija strategija. Pored izuzetno loših rezultata i višemjesečnog nezasjedanja, poslanici i delegati redovno primaju platu. Od 98 poslanika 83 su profesionalizirali mandat, a od 54 delegata njih 47 je s profesionalnim mandatom, dodala je Deronja Suljić, koja je kao pozitivno istakla da je Dom naroda održao dvije tematske sjednice.

Bez koordinacije

Vlada FBiH u prvih devet mjeseci bilježi konstantan pad produktivnosti, loša je realizacija strategija, a krše se i predviđeni rokovi u provedbi Reformske agende.
– Čak 42 posto održanih sjednica u devet mjeseci su bile telefonske, na kojim se najčešće raspravljalo o imenovanjima i razrješenjima. Koordinacija rada Vlade i Parlamenta je izuzetno loša. Vlada održava više sjednica i realizira više mjera, ali manje strateških i sistemskih u odnosu na 2012, kazao je Denis Telić, konsultant CCI-ja za monitoring.
Evidentan je i manjak osposobljenog kadra u preglomaznoj javnoj upravi, u koju se zapošljava po stranačkoj liniji.

KOMENTARI:
Loading...