Porezna uprava FBiH: Oporezivat će se prihodi iz inostranstva veći od 10 hiljada KM

6 minute čitanja

Novinska agencija Patria tražila je od Porezne uprave FBiH odgovore na oporezivanje prihoda iz inostranstva. Iz te institucije istiću da trenutno obrađuje podatke za prilive dohotka preko 10.000 KM, ali će u budućnosti svi prihodi iz inostranstva bez obzira na visinu biti predmet obrade.

Porezna uprava Federacije BiH namjerava oporezovati usluge rezidenata u Federacije koje daju u inostranstvu kao frilenseri iz oblasti informacionih tehnolologija, zatim djelatnost trgovačkih putnika, umjetnika, novinara itd. Možete li nam objasniti detaljnije ovu namjeru FPU? Koliki je procenat poreza u pitanju?

– Porezna uprava Federacije BiH trenutno obrađuje podatke za prilive dohotka preko 10.000 KM. Međutim, cilj Porezne uprave Federacije BiH je poštivanje načela pravednosti prema svim poreznim obveznicima, što znači da će svi prihodi iz inostranstva bez obzira na visinu biti predmet obrade od strane Porezne uprave Federacije BiH.

Porezna uprava Federacije BiH je sa ovom aktivnošću započela prije pola godine kada je svim bankama na teritoriji Federacije BiH upućen poziv da dostave podatke o fizičkim licima koja su tokom 2015, 2016. i 2017. godine putem PayPal sistema plaćanja ostvarili prilive na transakcijski račun u ukupnom iznosu od 10.000 KM i više u toku jedne godine. Postupajući po navedenom zahtjevu banke su dostavile tražene podatke.

Analizom dostavljenih podataka konstatovano je da su 843 fizička lica sa prebivalištem na području Federacije BiH putem PayPal sistema plaćanja u iznosima od 10.000 KM i više u toku jedne godine u periodu od 2015-2017. godine ostvarili prihod u iznosu većem od 37 miliona KM. Porezna uprava Federacije BiH se prvo opredjelila za kontrolu građana koji imaju prilive iz inostranstva na godišnjem nivou veće od 10.000 KM, iz razloga što se prednost za kontrolu uvjek daje velikim poreznim obvezncima, gdje se očekuje da će se utvrditi veće obaveze.

Nakon toga Porezna uprava Federacije BiH je u cilju poštivanja odredbi Zakona o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), uputila poziv svim fizičkim licima – rezidentima Federacije BiH koja ostvare prihod iz inostranstva po osnovu dohotka i priliva novca da prijave i plate porez na dohodak. U Zakonu o porezu na dohodak članovima10.,12 i 20 definisane su vrste dohotka koji se oporezuje.

Međutim, u pozivu koji je uputila Porezna uprava Federacije BiH navedeni su dohoci koji se najčešće ostvaruju preko PayPal, MoneyGram i drugih servisa. Također, i sva lica koja su u periodu od 2015-2017. godine ostvarili prihod iz inostranstva dužna su da u roku od 30 dana Poreznoj upravi Federacije BiH prijave i plate porez na dohodak po osnovu ostvarenih prihoda u navedenom periodu.

Porezna uprava Federacije BiH navodi u svom pozivu i nesamostalne djelatnosti sa radnim odnosom u inostranstvu. Šta ako su ta primanja na bilo koji način oporezovana u inostranstvu? Mislimo na izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, koje je BiH potpisala sa brojnim državama.

– Shodno odredbama člana 25. Zakona o porezu na dohodak ako fizička osoba iz Federacije stekne dohodak u stranoj državi ili u Republici Srpskoj, ili u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, ostvareni prihod se oporezuje i u Federaciji i u stranoj državi ili na drugom teritoriju Bosne i Hercegovine. U tom slučaju porez na dohodak koji je plaćen u stranoj državi ili na drugom teritoriju Bosne i Hercegovine odbija se od poreza na dohodak u Federaciji.

Umanjenje poreza na dohodak u Federaciji za plaćene poreze u inozemstvu ili na drugom teritoriju Bosne i Hercegovine u poreznom razdoblju ne može prijeći visinu poreza na dohodak izračunatog primjenom stopa poreza na dohodak Federacije za poreznog obveznika za to porezno razdoblje.

Obvezniku poreza na dohodak u Federaciji može se umanjiti porez na dohodak za iznos poreza koji je platio u stranoj državi ili na drugom teritoriju Bosne i Hercegovine isključivo na osnovi pravovaljane dokumentacije ovjerene od mjerodavnih tijela strane države ili drugog teritorija Bosne i Hercegovine.

Analogno navedenim odredbama Zakona o porezu na dohodak ukoliko je porez plaćen u inostranstvu porezni obveznici građani dužni su da uz poreznu prijavu, nadležnoj poreznoj ispostavi dostave dokaz o plaćenom porezu u inostranstvu, a u cilju izbjegavanja dvostrukog oporezivanja. Lista sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja može se pronaći na web stranici Ministarstva finansija i trezora BiH.

Šta podrazumijeva oporezivanje „poklona u novcu“.? Da li je riječ o doznakama iz inostranstva? Da li je određen iznos od kojeg će se oporezivati „pokloni u novcu“?

– Oporezivanje poklona u novcu podrazumijeva priliv novca po osnovu poklona što je propisano Zakonom o porezu na nasljeđe i poklon u određenim kantonima i po osnovu Zakona o porezu na dohodak.

Poklon u novcu ne podrazumijeva samo doznake iz inostranstva, ali pozivom su obuhvaćene poduzete aktivnosti po doznakama iz inostranstva.

S obzirom na veliko interesovanje građana i veliki broj upita koji je dostavljen Poreznoj upravi, Porezna uprava Federacije BiH očekuje da će nakon upućivanja ovog poziva građani u najvećem broju sami dobrovoljno prijaviti i platiti porez na dohodak.

 

Fokus.ba

Podijeli ovaj članak