Bosna i Hercegovina se mora osloniti isključivo na vlastite primarne izvore energije, i tek bi onda mogli tvrditi da krećemo na put energetske neovisnosti, pa makar i samo u elektroenergetskom sektoru, saopćila je konsultantska kuća „Polimac Company“ iz Sarajeva.

Zbog toga je pouzdano, cjenovno efikasno i ekološki održivo snabdijevanje energijom od presudne važnosti za ukupan ekonomski i društveni razvoj Bosne i Hercegovine, navode u „Polimac Company“.

Bosna i Hercegovina se suočava sa nizom energetskih izazova, od zavisnosti uvoza toplotne energije, oronulih proizvodnih pogona i gubitka energije pri prenosu i distribuciji, do neefikasne infrastrukture.

Na osnovu sprovedene analize, Polimac Company preporučuje najefikasije rješenje – izgradnju bolje infrastrukture, posebno za toplotnu i električnu energiju, kroz potencijal termoelektrane Kakanj. Budućnost bosanskohercegovačkih gradova se ogleda u energetski efikasnim zgradama i zagrijavanjem tih zgrada na bio masu. Polimac Company sa svojim partnerima je pokrenuo nekoliko energetsko-efikasnih projekata koji su ekološki orijentisani i samooodrživi.

Ta konsultantska kuća na čelu sa generalnim direktorom Mehmedom Polimcom smatra da Bosna i Hercegovina treba da sprovedu strateške prioritete u energetici, a to su: iskorištavanje viška toplotne energije u termoelektranama, bazirati se na investicije koje su otplative u kratkom roku, BiH mora imati i bolje iskorištavati energiju za svoje potrebe, razviti strategije za privlačenje stranih ulaganja u te izvore.

Neophodno je, kako se ističe gosp. Mehmed Polimac, i umanjiti gubitke energije u prenosu i distribuciji korištenjem pametnih mernih tehnologija, podučiti potrošače o energetskoj efikasnosti i podsticati ih da štede energiju.

Bosna i Hercegovina je potpuno ovisna o ruskom plinu, iako imamo potencijal da iskoristimo svoje resurse iz termoelektrana koje imaju svijetlu budućnost, ukoliko ih racilonalno iskorisitimo.

Realizacijom ovih prioriteta Bosna i Hercegovina će biti bolje pozicionirana da ostvari energetsku nezavisnost, ili bar da osiguraju pouzdano, cijenovno efikasno i ekološki održivo snabdijevanje energijom.

BiH ima veliki potencijal za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i tu energiju mora imati za svoje potrebe, kao i kvalitetne kadrove koji su zavšili fakultete u BiH i svakodnevno odlaze u zemlje EU, kojima ih besplatno stavljamo na raspolaganje.

KOMENTARI:
Loading...