Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH podržala je principe Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o PDV-u kojim se vrši usklađivanje ovog zakona sa Zakonom o carinskoj politici u BiH u dijelu koji se odnosi na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina pri uvozu robe u carinsko područje BiH.

Prema Prijedlogu zakona o izmjeni zakona o PDV-u, koji je utvrdio Savjet ministara BiH na prijedlog Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/, plaćanja PDV-a u iznosu od 17 odsto bila bi oslobođena roba koja je oslobođena plaćanja carine.

Osim medicinskih instrumenata i nekih lijekova, plaćanja PDV-a na osnovu ovog zakonskog prijedloga bili bi oslobođeni i pokloni namijenjeni stranim državnicima, a koje nabavljaju protokoli Predsjedništva BiH i Ministarstva inostranih poslova BiH, te protokoli predsjednika entiteta.

Oslobođen plaćanja PDV-a trebalo bi da bude i materijal za gradnju, održavanje ili ukrašavanje grobalja, te spomen-ploča za žrtve rata iz drugih zemalja sahranjene u BiH.

Direktor UIO Miro Džakula informisao je članove Komisije za finansije i budžet da se predloženim zakonom vrši njegovo usklađivanje sa Zakonom o carinskoj politici iz 2015. godine, a koji je usklađen sa pravnim normama EU.

Konstatujući da prihodi od indirektnih poreza čine 80 do 90 odsto svih budžeta u BiH, Džakula je rekao da se predložena zakonska izmjena neće bitno odraziti na ukupne prihode.

“U 2015. godini osnovica za oslobađanje po ovom osnovu bila je 82.277.362 KM, a oslobođeno je 13.987.112. Od 1. januara do 30. novembra prošle godine osnovica je iznosila 17 miliona, a oslobođeno je 2,9 miliona KM”, naglasio je Džakula.

Član Komisije Dušanka Majkić navela je da je Ministarstvo finansija Republike Srpske podržalo predloženi zakon i pozvala ostale članove Komisije za finansije i budžet da podrže predloženo rješenje.

 

Fokus.ba

KOMENTARI:
Loading...