Zajednički projekat američke i švedske vlade, Projekat unapređenja lokalnog razvoja (GOLD), svečano će obilježiti dodjelu granta Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine u srijedu 28.10.2015. godine. Ceremonija će biti upriličena u 11.00 sati u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Branislava Đurđeva 10, u Sarajevu.

Prisutnima će se obratiti Peter Duffy, direktor misije USAID-a u BiH, Marie Bergstrom, direktorica za razvojnu saradnju pri Ambasadi Švedske u BiH, i Nihad Bajramović, generalni sekretar, Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

Aktivnosti ovoga granta imaju za cilj potaći izvoz deset bosanskohercegovačkih kompanija u metalnom sektoru pružanjem podrške pri uvođenju standarda kvalitete i sigurnosti kroz proces ISO 3834 certifikacije.  ISO 3834 certifikacija procesa zavarivanja je preduslov za kompanije metalskog sektora za izvoz. Dobivanjem ovog certifikata, konkurentnost bosanskohercegovačkog metalnog sektora će biti unaprijeđena.

Glavni cilj USAID/Sida Projekta unapređenja lokalnog razvoja (GOLD) je snažna podrška lokalnim zajednicama na ekonomskom razvoju, privlačenju investicija i otvaranju novih radnih mjesta.  USAID/Sida GOLD projekat pruža podršku, između ostalog, sljedećim sektorima: proizvodnja namještaja, kablova, obuće, SIM i pametnih kartica, IT, trgovine, tekstila, metaloprerađivačke, i drvoprerađivačke industrije.  U proteklom periodu, USAID/Sida GOLD projekat je putem programa razvoja radne snage, certifikacije podržao otvaranje 1678 direktnih radnih mjesta, od kojih su 63% žene, a 61% mladi.

KOMENTARI:
Loading...