Prema novom nacrtu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje se da, ako prihodi nositelja osiguranja ne pokrivaju rashode za isplatu penzija u tekućem mjesecu, potrebnu razliku sredstava treba namiriti iz budžeta FBiH, odnosno drugih izvora koje osigura Federacija, a po zahtjevu nositelja osiguranja.

No, nisu to jedine planirane izmjene.

Tu su i rješenja koja bi trebala dovesti i do smanjenja “pritiska” na penzijski sistem jer postupno pooštravaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu i porodičnu penziju, uz izuzetke koji su primjereni socioekonomskim prilikama u Federaciji BiH te na odgovarajući način proširuju penzijski obuhvat i stvaraju pretpostavke za uvođenje pravičnih stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, u dijelu koji se odnosi na staž s uvećanim trajanjem.

Prema najavljenim izmjenama, pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja (redovnog staža), odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža (redovni plus beneficirani radni staž) ili kada navrši 40 godina staža osiguranja (redovnog staža), bez obzira na godine života.

Izmjene su napravljene i kada je u pitanju sticanje invalidske penzije.

“Osiguranik, kod koga je utvrđena I. kategorija invalidnosti, stiče pravo na invalidsku penziju: ako je invalidnost prouzročena ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću, bez obzira na dužinu penzijskog staža; ako je invalidnost prouzročena ozljedom izvan rada ili bolešću, pod uslovom da je prije nastanka invalidnosti imao navršen penzijski staž, koji mu pokriva najmanje jednu trećinu perioda od navršenih najmanje 20 godina života do dana nastanka invalidnosti, računajući radni vijek na pune godine”, stoji u spomenutom zakonu.

Invalidska penzija

Nadalje se navodi kako osiguranik kod koga je utvrđena I. kategorija invalidnosti do navršene 30. godine života stiče pravo na invalidsku penziju ako je invalidnost prouzročena ozljedom izvan rada ili bolešću, pod uslovom da prije nastanka invalidnosti ima navršen penzijski staž koji mu pokriva najmanje jednu trećinu radnog vijeka, ali najmanje jednu godinu staža osiguranja.

Kada je riječ o iznosu invalidske penzije, novi zakon nalaže da se osiguraniku, koji ima manje 15 godina staža osiguranja, invalidska penzija određuje za staž osiguranja od 15 godina. Ta penzija ne može biti manja od iznosa najniže penzije, određene u skladu s ovim zakonom. Međutim, ako se radi o osiguraniku kod kojeg je invalidnost prouzročena ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću, invalidska penzija se određuje za staž osiguranja od 40 godina.

KOMENTARI:
Loading...