Koliko sudije i tužioci u BiH zarađuju, a koliko posjeduju skupocjenih automobila, stanova i vila, zvanično nije moguće saznati.

Spisak plata u pravosudnim institucijama je sve što je N1 dobio u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću.

U ovoj instituciji i dalje kriju imovinske kartona sudija i tužilaca.

Najplaćenije sudije su tužioci u Sudu i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Oni mjesečno mogu da zarade skoro 4.000 maraka. Uz to imaju pravo na regres, ali ne i na topli obrok, naknade za prevoz i odvojeni život.

Tako su rekli u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, koje je dostavilo prosječne plate, ali ne o podatak o tome koliko zarađuju pojedinci, kao što su glavni bh. tužilac Goran Salihović ili predsjednik Suda BiH Medžida Kreso.

U Federaciji BiH, ponovo govorimo o prosječnim platama – sudije opštinskih sudova mjesečno zarade 2.500 KM, a kantonalne sudije i do 3.120 KM. Kantonalni tužilac zaradi 2.500 KM. Za razliku od državnih kolega, oni imaju pravo i na topli obrok, te naknadu za prevoz, za prekovremeni rad, noćni i rad na praznike.

U Republici Srpkoj, najplaćenije su sudije okružnih sudova, nešto više od 3.000 maraka, dok tužioci u prosjeku zarade 500 maraka manje. Ni oni nemaju pravo na naknade za topli obrok, prevoz i odvojeni život.

Javna je tajna da su pojedini tužioci i sudije stekli enormnu imovinsku korist u odnosu na svoja primanja.

Vrijednost imovine pojedinih tužilaca i sudija mjeri se milionima. O tome je pisala i novinarka Suzana Mijatović, koja smatra da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH solidarno sa pojedinim sudijama i tužiocima, jer bi objavljivanjem imovinskih kartona bilo jasno ko je stekao bogatstvo na sumnjiv način.

“Ne vidim zašto bi sudije i tužioci, koji obavljaju najodgovornije dužnosti bili zaštićeniji od političara. Ako se koriste tim obrazloženjem, dakle zaštita privatnosti, nije nužno da se navedu adrese stanova ili kuća”, smatra Mijatovićeva.

Građani BiH ne mogu da znaju koju imovinu posjeduje, naprimjer, glavni tužilac BiH, Goran Salihović, dok njegov kolega u Hrvatskoj javnosti mora da predoči svu imovinu s kojom raspolaže.

Zbog toga što se imovina sudija i tužilaca u BiH sistemski štiti, niko nije pozvan na odgovornost.

KOMENTARI:
Loading...