7.4 C
Bosanska Krupa
Četvrtak, 25 Februara, 2021

Pionirski poduhvat Benjamine Karić: “Pretium – cijena u klasičnom rimskom pravu”

Knjiga „Pretium–cijena u klasičnom rimskom pravu“, autorice Benjamine Karić, nedavno je izašla iz štampe u izdanju „University Pressa“ – Magistrat u Sarajevu.

Ovo nesvakidašnje znanstveno štivo ‘donosi’ različite segmente izuzetno interesantnog instituta, uključujući lingvističku analizu termina pretium (cijena) i njegovih osnovnih obilježja, ali i pojave kao što je inflacija u klasičnom Rimu.

Svojevrstan kuriozitet predstavlja i činjenica da se radi o pionirskom poduhvatu – prvoj knjizi na prostoru jugoistočne Evrope posvećenoj spomenutoj tematici, a štampanoj na bosanskom jeziku.

Autorica knjige Benjamina Karić za Fenu pojašnjava kako su se kolege bavile kupoprodajom u rimskom pravu, ali da se konkretno cijenom (pretium) niko nije bavio.

– Iako se radi o klasičnom rimskom pravu tema je i danas, itekako, aktuelna zato što su brojna rješenja o kojima sam govorila u samoj knjizi već recipirana u savremenom pravu, a mnoga mogu biti i danas ‘zvijezda-vodilja’ pravnicima, odnosno zakonodavcu koji želi da inovira postojeće zakonodavstvo – kazala je Karić.

Istovremeno, istaknula je kako klasično rimsko pravo predstavlja zlatni period pravne historije, izražavajući očekivanje da bi knjiga mogla biti interesantna, ne samo pravnicima-teoretičarima, nego da će pobuditi interes i kod pravnika-praktičara, kao i romanista, lingvista i historičara, ali i ekonomista, budući da tematika zadire i u sferu ekonomske historije.

Referirajući se na motive, autorica knjige „Pretium–cijena u klasičnom rimskom pravu“ navodi kako je za nju kompleksnost klasičnog rimskog prava bio svojevrstan izazov, uz činjenicu da se radi o oblasti nedovoljno istraženoj u Bosni i Hercegovini i šire.

Kako je kazala, specifičnost analiziranog izdanja jeste i u činjenici da bavljenje tom tematikom podrazumijeva dobro poznavanje latinskog i starogrčkog jezika, te prevođenje izvorne građe.

Po riječima autorice, sadržaj knjige svjedoči o tome koliko je rimska jurisprudencija detaljno analizirala različite segmente koji naizgled doimaju veoma usko, tako da tretirajući cijenu kao institut. Autorica elaborira detaljno različite pravne probleme u pogledu njene određenosti, visine i izraženosti u novcu, te pravičnosti…, uključujući najrazličitije pravne kontroverze iz razdoblja klasičnog Rima.

Recenzenti knjige su eminentni profesori univerziteta u Sarajevu, Beogradu i Splitu, a autor predgovora je prof. dr. Samir Aličić, koji djelo percipira kao romanističku monografiju koja tretira koncept cijene u rimskom klasičnom pravu.

Autorica knjige Benjamina Karić, rođena je u Sarajevu 1991. godine. Doktorirala je 2018. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici na Katedri za historiju države i prava i najmlađi je doktor pravnih nauka u BiH i prvi poslijeratni doktor klasičnog rimskog prava. Autorica je više publikacija i knjiga, te članaka, prijevoda i prikaza. Zaposlena je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku u zvanju docenta na Historijsko-pravnoj katedri.

Autor: Fena

Dodaj komentar:
- Oglas -

Najnovije

Povezani članci