Neformalna grupa mladih okupila se danas u 12:00 sati na Trgu BiH sa namjerom da ukaže na sve veći problem odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine.

Broj mladih koji radi pronalaska posla, sigurnije budućnosti i ličnog razvoja napuštaju našu državu je u konstantnom porastu. Procjenjuje se da je od 1995. godine preko 150.000 mladih napustilo našu zemlju, što bi značilo da je cijeli jedan grad, veličine Tuzle iščezao.

Mladi su uz simbolično kreiranje broja ‘’150.000’’ od više desetina pari cipela na Trgu BiH ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine skrenuli pažnju na ovaj problem, te predali listu od devet zahtjeva Parlamentarnoj skupštini BiH.

‘’Upućivanjem ovog zahtjeva svim parlamentarcima/kama želimo ukazati da bahatim odnosom prema svojoj poziciji, bogaćenjem preko leđa građana i neulaganjem u mlade mogu dovesti do još većeg odljeva mozgova u budućnosti. Cilj jednog izabranog zastupnika/ce trebao bi biti unaprijeđenje države i stvaranje pravednijeg društva, što se iz ponašanja naši zastupnika/ca ne može zaključiti. Vrijeme je da se ljudi koje smo prije 2 godine izabrali posvete svom poslu i osiguraju preduslove za smanjenje broja mladih koji radi ekonomske i društvene stabilnosti napuštaju BiH’,’ istakli su mladi aktivisti i aktivistice.

Zahtjevi koje su mladi predali:

1. Izmijeniti koeficijente za obračunavanje plata poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH i to na način da nakon izmjena koeficijenata najveća plata poslanicima i delegatima bude u makisimalnom iznosu od 3 prosječne plate u BiH.

2. Izmijeniti koeficijente za obračunavanje plata svim izabranim i imenovanim licima, te državnim službenicima na način da nakon izmjena koeficijenata najveća plata bude u makisimalnom iznosu od 3 prosječne plate u BiH.

3. Ukinuti pravo na paušale poslanika i delegata.

4. Brisanje člana 46. iz Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH.
Član 46.: Zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine ima pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju u visini svojih šest ostvarenih netoplaća, isplaćenih u prethodnih šest mjeseci ili šest prosjeĉnih mjeseĉnih netoplaća iz prethodne godine u Bosni i Hercegovini, ako je to za njega povoljnije.

5. Objaviti tačan podatak o broj uposlenih državnih službenik na svim nivoima.
Preporuka: aktivno raditi na smanjenju broja zaposlenih u državnim insitiucijama

6. Kreiranje fonda za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih u BiH koji će u 2017.-og godini imati budžet od 50 miliona KM.

7. U roku od 15 dana napraviti dogovor oko spornih pitanja vezanih za Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine, te pristupiti finalnoj obradi i objajvi rezultat.

8. Usvojiti Zakon o zabrani fašističkih i neofašističkih organizacija i upotrebe njihovih simbola, te konstantno promicati ideje ravnopravnosti, pomirenja i suživota.

9. Prezentovati široj javnosti korake koji slijede u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj Uniji i konstantno obavještavati o napretku.

KOMENTARI:
Loading...