Na sjednici IO Saveza udruženja penzionera u FBiH zaključeno je da nacrt zakona o PIO nije reformski u najznačajnijem dijelu koji se odnosi na preračun penzija, piše Večernji list.

Ističu da se nacrtom zakona “cementira” postojeće nepravilno stanje pri izračunu penzija i zahtijevaju da se izvrši preračun svih penzija u FBiH te da se ukine zadržavanje povećanih penzija za idućih pet godina. Smatraju da je vrijednost općeg boda od 13,6 KM prevelika i predlažu da vrijednost općeg boda ne bude veća od 11 KM.

Bodovna formula

Donosimo kakva je to izmjena u zakonu s kojom se penzioneri ne slažu. Naime, obračun penzija bodovnom formulom bazira se na stažu osiguranja i uplaćenim doprinosima. Za svaku godinu staža s plaćenim doprinosom osiguranik stječe bodove proporcionalno uplaćenom doprinosu – 1 bod ako je plaća bila ista kao i prosječna plaća u FBiH (2 boda ako je bila dvostruko veća od prosječne, 0,5 bodova ako je bila pola prosječne, itd.). U trenutku odlaska u penziju, osiguraniku se iznos penzije utvrđuje na način da se ukupan broj bodova ostvarenih u radnom vijeku množi s vrijednosti boda. Strategija je odredila da se startna vrijednost boda treba izračunati na način da prve penzije po bodovnom sistemu značajno ne odstupaju od zadnjih penzija utvrđenih po starom sistemu. Na osnovi podataka Federalnog zavoda PIO o penzijama ostvarenim u 2014. i 2015., utvrđena je ravnotežna vrijednost boda od 13,6 KM.

Način izračuna

Ključna pretpostavka određivanja početne vrijednosti boda bila je odrednica strategije da prve nove penzije trebaju biti približno iste zadnjima po starom obračunu, a što je jednoobrazna praksa primijenjena u zemljama okruženja i šire prilikom prelaska na bodovnu formulu. Na toj osnovi strukturiran je uzorak, s jedinstvenom vrijednošću boda od 0,5 za poseban staž te je izračunata ravnotežna početna vrijednost boda od 13,6 KM. Provjera ove vrijednosti izvršena je na osnovi “prosječnog starosnog penzionera” s 32 godine staža (prosjek staža starosnog penzionera u FBiH u septembru) koji je ostvario 17 godina staža do zaključno s 1999. i 15 poslije 1999, bez posebnog i pridodanog staža, s prosječnom plaćom svake godine, koji danas odlazi u penziju. Prema sadašnjem obračunu, penzija koju će takav penzioner ostvariti iznosi 460,8 KM. Kako je po novom bodovnom sistemu osiguranik zaradio 1 bod za svaku godinu staža, za njega ravnotežna PVB iznosi 13,6 KM.

Pomnoženo s 32 boda daje penziju od 435,2 KM. Svako “umjetno smanjenje” boda prouzročilo bi značajne probleme i diskriminaciju, jer bi kompletan teret i negativne učinke reforme snosili budući penzioneri.

KOMENTARI:
Loading...