Pad proizvodnje šumskih sortimenata u BiH

Ukupna proizvodnja šumskih sortimenata u BiH prošle godine manja je za 2,07 posto u odnosu na 2013. godinu, saopšteno je iz Agencije za statistiku BiH.Proizvodnja sortimenata četinarskih vrsta drveća 2014. u odnosu na prethodnu godinu povećana je za 2,15 posto, dok je proizvodnja sortimenata lišćarskih vrsta manja za šest posto.

Proizvodnja trupaca četinara smanjena je za 0,13 posto, dok proizvodnja trupaca lišćara bilježi pad od 7,22 posto.

Pad proizvodnje od 15,05 posto prošle, u odnosu na 2013. godinu, bilježi se i kod jamskog drveta četinara, kod prostornog drveta lišćara od 2,55 posto, te kod ogrevnog drveta lišćara od 5,88 posto.

Rast proizvodnje zabilježen je kod ostalog dugog drveta četinara od 19,15 posto, kod ostalog dugog drveta lišćara od 13,21 posto, a rast proizvodnje, takođe, ima prostorno drvo četinara od 11,26 posto i jamsko drvo lišćara od 3,63 posto.

Kod proizvodnje ostalog grubo obrađenog drveta i ogrevnog drveta četinara riječ je o malim količinama sortimenata čije variranje u proizvedenim količinama nema uticaja na promjene u ukupnoj proizvodnji šumskih sortimenata.

Kada je riječ o baznom indeksu prosječne godišnje cijene šumskih sortimenata, prošle godine zabilježen je mali pad od 0,1 posto u odnosu na 2013. godinu.

Cijene šumskih sortimenata u BiH za posljednje četiri godine rasle su po prosječnoj stopi od 6,2 posto.

Cijene šumskih sortimenata četinara rasle su po prosječnoj stopi od 4,1 posto, lišćara u prosjeku 9,3 posto, dok su cijene trupaca četinara rasle za posljednje četiri godine po prosječnoj stopi od 3,4 posto, a cijene trupaca lišćara rasle po prosječnoj stopi od 3,6 posto.

KOMENTARI:
Loading...