OTVORENO PISMO: Prošle godine OS BiH je napustilo preko 160 vojnika

Vojnici Oružanih snaga BiH ogorčeni su situacijom u kojoj su se našli. Upozoravaju na nezakonite interne natječaje,te na brojne druge nepravilnosti unutar Oružanih snaga BiH. Kako bi upoznali javnost sa situacijom u kojoj su se našli napisali su otvoreno pismo za javnost, koje prenosimo u cijelost.

Želimo obavijestiti javnost da mi vojnici OS BiH prolazimo kroz izuzetno težak period u vojnoj službi. Naime, prije nekoliko dana je izašao interni konkurs za prijem u podoficire u OS BiH u kojem je pored općih uvjeta navedeno i to da kandidat nije stariji od 27 godina što je apsurd, jer se radi o internom natječaju gdje bi vojnici trebali biti unaprijeđeni u čin podoficira, i po kom zakonu je to interni natječaj ograničen do 27 godina!!!

Postavlja se pitanje zašto se Ministarstvo odbrane BiH odriče vojnika preko 27 god. starosti? Kažu da će poslije ovog internog natječaja izdati interni natječaj za prijem u podoficire od 27 do 35 godina starosti sa preporukom komandanta brigade, ali radi se o veoma malom broju mjesta-kakvo zamazivanje očiju!!! MO BiH se odriče vojnika sa izuzetnim vojnim iskustvom obučenim i osposobljenim pripadnicima u koje je mnogo uloženo, a mnogi imaju završene fakultete.

Također dovode momke i djevojke iz civilštva opet do 27 godina, i opet se odriču nas, nas potrošne robe kako mnogi kažu ! Samo u prošloj godini OS BiH je napustilo preko 160 mladih vojnika, pa pita li se iko zašto? Zato što ne možemo da napredujemo u službi, nema natječaja i ako ih ima prilagođeni su njihovoj djeci iz civilštva, pa su tako brigadiri Ahmic Mirsad i Mahir Izet izdali Natječaj za prijem u oficire do 27 godina i zaposlili svoje sinove kao oficire.

Tijekom 2014 godine OS BiH je napustilo preko 160 vojnika, oko 95% ih je napustilo BiH a samo 5% su našli neki drugi posao u BiH. Našu mladost je uzela vojska, jer tko će nas primiti u radni odnos kad budemo istjerani sa 35 godina starosti. U nekim Kasarnama vojnici preko 27 godina neće da idu na stražu i poručuju svojim nadređenima neka im to rade ovi do 27 godina, jer mi smo DEMORALIZIRANI!

Molimo buduću Ministricu da poništi natječaj koji je diskriminirajući, jer smo mi u OS BiH primani do 27 godina starosti, pa tako da nam to ne može biti uvjet za napredovanje u službi jer su neki od nas u Pazariću na osnovnoj obuci za vojsku već napunili 27 godina. Treba nam se omogućiti napredovanje do 35 godine starosti, dakle, dokle god radimo u OS BiH da svi ravnopravno konkuriramo na interne natječaje i da od nas sa završenim fakultetom biraju buduće oficire, a ne da dovode svoju djecu iz civilštva, jer smo mi već obučeni i posjedujemo vojno znanje!

Već od iduće godine počinju otpuštati tzv. mlade vojnike koji pune 35 godina starosti, a te iste vojnike su od 2008. godine primali u OS BiH kako bi podmladili vojnički kadar i eto kao tzv. Mladi vojnici bićemo otpušteni jer nam ovakav NAKARADNI sistem nije dao priliku da napredujemo i tako nam se u OS BiH uništava mladost, i tako ćemo iduće godine preplaviti biroe za ne zaposlene širom BiH! Nemamo kome u MO BiH da se žalimo jer sit gladnom ne vjeruje!

Na prijavnom obrascu za interni natječaj za prijem u podoficire koji je izašao prije nekoliko dana piše “PRIJEM U VOJNU SLUŽBU U ČIN PODOFICIRA U OS BiH”, pa mi smo već u vojnoj službi, kakva lakrdija upotrebljavaju iste obrasce sa natječaja iz civilštva za interne natječaje!

Nadamo se da ćete objaviti ovo naše otvoreno pismo sa kojim želimo upoznati medije i javnost u BiH.

KOMENTARI:
Loading...