Agencija za bankarstvo Republike Srpske je donijela rješenje o oduzimanju bankarske dozvole Banci Srpske a. d. Banja Luka koje nije bilo konačno uzimajući u obzir zakonsku mogućnost prigovora.

“Imajući u vidu činjenicu da u zakonskom roku nije uložen prigovor Upravnom odboru Agencije za bankarstvo Republike Srpske, predmetno rješenje o oduzimanju dozvole postaje konačno sa 11. majom 2016. godine. Konačno rješenje bit će objavljeno u Službenom glasniku Republike Srpske i u jednom domaćem dnevnom listu koji se izdaje na teritoriji Republike Srpske, te u jednom dnevnom listu koji je dostupan na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko, naveli su u saopštenju iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Rješenje o oduzimanju dozvole za rad doneseno je na prijedlog privremenog upravnika, te na osnovu pokazatelja koji ukazuju da je kapital Banke negativan i da akcionari Banke nisu, i pored više puta produžavanih rokova, obezbijedili povećanje kapitala Banke do propisanog zakonskog minimuma.

“Agencija za bankarstvo Republike Srpske donijela je Odluku o pokretanju postupka likvidacije Banke i imenovala likvidacionog upravnika, koji je dužan sačiniti plan likvidacije i postupak likvidacije provoditi po prioritetima u skladu sa odredbama člana 119. Zakona o bankama Republike Srpske.  Za likvidacionog upravnika imenovan je Petar Mićić, diplomirani ekonomista. Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine je u obavezi da postupak isplate osiguranih depozita, odnosno depozita do 50.000 KM, pokrene najkasnije u roku od 30 dana od dana oduzimanja dozvole za rad”, stoji u saopćenju Agencije.

KOMENTARI:
Loading...