Maja Gasal-Vražalica, DF-ova poslanica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine od Vijeće ministara zatražila je odgovor u kojoj fazi je donošenje Odluke o certifikacijskom tijelu na nivou BiH.

Donošenjem ove Odluke bi se moglo prići i zaštiti domaćih proizvoda, a posebno standardizaciji autohtonih proizvoda Bosne i Hercegovine poput livanjskog sira, travničkog, vlašičkog, hercegovačkog sira, kao i niz drugih autohtonih proizvoda Bosne i Hercegovine.

Agencija za sigurnost hrane BiH је u cilju implementacije Pravilnika o oznakama geografskog porijekla hrane pripremila Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja certifikacijskim tijelima za utvrđivanje usklađenosti proizvodnje, prerade i prehrambenog proizvoda sa specifikacijom i provođenje kontrole пad proizvodnjom, preradom i samim prehrambenim proizvodom.

“U skladu sa mišljenjem Agencije za sigurnost hrane, donošenjem Odluke o davanju ovlaštenja certifikacijskim tijelima, u Bosni i Hercegovini bi se omogućilo domaćim proizvođačima, kao subjektima u poslovanju s hranom u svim fazama proizvodnje, prerade, obrade i distribucije, da mogu hranu koja zadovoljava odredbe Pravilnika o oznakama originalnosti i oznakama geografskog porijekla hrane, zaštititi, registrovati i sa prepoznatljivim oznakama plasirati na tržište” kaže se u odgovoru.

Pri izradi Prijedloga Odluke predložena su sva pravna lica koja su se javila na Javni konkurs i zadovoljila uslove istog. Postupak registracije koji se podnosi Agenciji sprovodi Komisija, a podnosilac zahtjeva prije podnošenja istog mora dobiti potvrdu o usklađenosti proizvoda koju izdaju ovlaštena certifikacijska tijela. Iz tog razloga i pored toga što је određeni broj subjekata u BiH izvršio sve potrebne radnje, nije u mogućnosti da podnese zahtjev za registraciju zbog nepostojanja ovlaštenih certifikacijskih tijela.

Komisija sprovodi postupak za registraciju oznake originalnosti i oznake geografskog porijekla prehrambenog proizvoda koji se pokreće zahtjevom koji se podnosi Agenciji u skladu sa odredbama Pravilnika o oznakama originalnosti i oznakama geografskog porijekla hrane.

“Agencija je pripremila i Odluku o visini naknade za postupak registracije oznake orlginalnosti i oznake geografskog porijekla hrane kojom se određuje visina naknade vodeći računa o značaju registracije prehrambenih proizvoda i dobijanja jedne od zaštićenih oznaka ne samo za nosioce zaštićenih oznaka već i šire zajednice, ali i pored više urgencija Savjetu ministara radi usvajanja navedene odluke u periodu 2012-2013. godine, prijedlog odluke nije uvršten na dnevni red” navodi se dalje.

Važno је istaći da Bosna i Hercegovina u ovom trenutku primjenjuje dva različita pravna okvira u ovoj obІasti. Jedan primjenjuje Agencija za sigumost hrane BiH dok drugi primjenjuje Institut za intelektualno vlasništvo BiH.

Ova situacija stvara dodatne nejasnoće za proizvođače i njihove asocijacije. Stav Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine da je u Bosni i Hercegovini za registraciju geografskih oznaka, uključujući i prehrarbene proizvode, izuzimajući vino, rakiju i druge proizvode od grožđa i vina, isključivo nadležan Institut za intelektualno vlasništvo.

No, Zakonom o zaštiti oznaka geografskog porijekla је uređen način sticanja, održavanje, sadržaj, prestanak i pravna zaštita oznaka geografskog porijekla u Bosni i Hercegovini. Ovim zakonom su uređene i vrste geografskih oznaka i to: geografske oznake, imena porijekla i oznake porijekla.

Inače, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zajedno sa ostalim nadležnim institucijama intenzivno radi na pripremi prijedloga izmjena i dopuna propisa kojim se reguliše oblast hrane u Bosni i Hercegovini.

U tom cilju je formirana interresorna radna grupe koja je pripremila tekstove Prednacrta zakona o hrani, Prednacrta zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini i Prednacrta zakona o poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine, i iste izmjene Zakona uputila relevantnim institucijama na mišljenje.

“U skladu sa tim, a imajući u vidu činjenicu o postojanju dva pravna okvira regulisanja geografskog porijekla, u ovom slučaju hrane, Minstarstvo ćе u proceduru razmatranja i usvajanja uputiti nacrt propisa u kojem će biti prijedlog rješenja oznaka geografskog porijekla, a koje se tiče trenutnog preklapanja nadležnosti navedenih institucija i postojanja dva paralelna pravna okvira “kaže se dalje.

KOMENTARI:
Loading...