Set pravila iz oblasti emitovanja koje je Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije (Agencija) usvojilo u decembru 2015. godine, objavljen je u “Službenom glasniku BiH” broj 03/16 od 19. januara 2016. godine.

Podsjećanja radi, set pravila obuhvata:

– Kodeks o komercijalnim komunikacijama
– Kodeks o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija
– Pravilo o pružanju audiovizuelnih medijskih usluga
– Pravilo o pružanju medijskih usluga radija

Pravila i kodeksi stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 27. januara 2016. godine.

Jedna od najznačajnijih izmjena odnosi se na definisanje reality i pseudoreality programa, te ograničavanje emitovanja ovih programa na period između 24:00 i 06:00 sati.

U skladu sa navedenim, ranije Pravilo 57/2011 o javnim radio i televizijskim stanicama (“Službeni glasnik BiH” broj 98/11) je prestalo važiti, a relevantne odredbe vezane za javne radio i TV stanice sada su sastavni dio navedenih pravila.

KOMENTARI:
Loading...