Suđenje u predmetu Edin Arslanagić i drugi nastavljeno je danas u Kantonalnom sudu Sarajevo (KSS) direktnim ispitivanjem sudskog vještaka – grafologa Ismeta Katane u vezi s nalazom koji se odnosi na putne naloge izdate na ime Amara Arslanagića, bivšeg direktora Odjeljenja Inostrana tržišta – Srednji istok i Afrika i direktora sektora Inostrani marketing i prodaja farmaceutske kompanije ‘Bosnalijek’.

Predmet vještačenja bilo je ukupno 80 putnih naloga obuhvaćenih optužnicom u inkriminiranom periodu 2005. – 2012. godina, odnosno više od 700 dokumenata, uključujući prateću dokumentaciju – različite račune za pravdanje troškova, rukopise i sl.

Amar Arslanagić je, kako je poznato, u međuvremenu postao nedostupan bh. pravosuđu, te je za njim raspisana međunarodna potjernica, a postupak protiv njega odvojen.

U nastavku direktonog ispitivanja vještak Katana je predočio spomenute putne naloge, uz detaljno obrazloženje određenih postupaka radi utvrđivanja autentičnosti/vjerodostojnosti analizirane dokumentacije, uključujući i identifikaciju krivotvorenih računa, odnosno sumnje na falsificiranje određenih sadržaja.

Uz napomenu da je u sklopu naloga za službena putovanja vidljiv paraf (skraćeni potpis) podnositelja računa Amara Arslanagića, a na većini njih i svojeručni skraćeni potpis drugooptuženog Šefika Handžića, bivšeg Bosnalijekovog izvršnog direktora za finansije, izrazio je sumnju u krivotvorenje određenog broja dokumenata/računa koji su bili bez utisnutog pečata, te na kojima su identificirani dodavanje/dopisivanje sadržaja, kao i različiti font i raspored slova…

Odbrana je prigovorila u pogledu zakonitosti ovog dokaza, budući da se, kako navodi, odnosi na nalaz i mišljenje dato u drugom predmetu (Amar A. je 22. 01. 2015. godine nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora zbog pronevjere u službi uz obavezu da kompaniji vrati više od 71.000 KM).

Prethodno je uputila prigovor zbog dokumenata koji su u formi kopije i koje je zbog toga označila ‘nepodobnim’ za vještačenje, kao i zbog dokumenata koji su bili predmet vještačenja, a čiji je sadržaj na stranim jezicima, bez odgovarajućeg prijevoda.

Budući da se na koncu ispostavilo da su različiti datumi signiranja razmatranog nalaza i mišljenja u posjedu vještaka, odnosno odbrane i optužbe, konstatirano je kako je do narednog ročišta neophodno utvrditi razlog zbog čega je do toga došlo, te uporediti/utvrditi identičnost, odnosno eventualne razlike u njihovom sadržaju.

Naime, spornom je ocijenjena činjenica da je nalaz i mišljenje u posjedu vještaka datiran na 6. juni 2014. godine, a oni koji su u posjedu strana u postupku na 4. juli iste godine.

Optužnica u ovom predmetu uz Edina Arslanagića, bivšeg generalnog direktora Bosnalijeka, tereti i Šefika Handžića, Hasana Šepu, Aidu Selvić i Jasmina Šepu za inkriminacije koje su, prema tužbenim navodima, počinili kao uposlenici farmaceutske kompanije Bosnalijek d.d. Sarajevo, te firmi Brštanica d.o.o. Sarajevo i Carpe Diem Sarajevo.

Akteri slučaja terete se za organizirani kriminal u vezi sa zloupotrebom položaja i ovlaštenja, pranjem novca, poreznom utajom i krivotvorenjem službenih isprava, te sklapanjem štetnih ugovora, a u vezi s poslovnim aranžmanima kompanije ‘Bosnalijek’ i spomenutih firmi.

Amar Arslanagić, ranije optužen u istom predmetu, a koji se našao u žiži spomenutog vještačenja, nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama i, zasada, je nedostupan bh. pravosuđu.

Inače, predmet Arslanagić i drugi nalazi se u fazi dokaznog postupka, odnosno ispitivanja sudskih vještaka, koje je optužba angažirala.

Nastavak suđenja zakazan je za 4. septembra.

قالب وردپرس

KOMENTARI:
Loading...