Utvrđeni tekst nacrta novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju Vlada FBiH je postavila na svoju internet-stranicu, ali ga još mnogi kojih se on tiče nisu pročitali- piše Oslobođenje

Pomenuti nacrt Vlada je utvrdila prošle sedmice, a uskoro bi se trebao naći u parlamentarnoj, a potom i u javnoj raspravi.

Pravednost

Ovaj tekst zakona pripreman je duže vrijeme, tokom kojeg je održan niz sastanaka sa zainteresovanim stranama, među kojima su bili i predstavnici Saveza udruženja penzionera u FBiH. No, prema riječima predsjednika Saveza udruženja penzionera Mehmedalije Rape, u nacrt zakona nisu uvrštene sve primjedbe i sugestije koje su tokom pripreme imali penzioneri.

– Nismo još pregledali tekst nacrta, ali je manje članova nego što je imao prednacrt. Mi ćemo sljedeće sedmice imati sjednicu Izvršnog odbora i zauzećemo konačan stav o nacrtu. Sad mogu reći da naše dvije osnovne primjedbe nisu prihvaćene, kazao je Rapa.

Za Savez udruženja penzionera sporna je bila vrijednost opšteg boda, za koji kažu da se još može smanjiti, kao i propisana korekcija vrijednosti opšteg boda u trajanju od pet godina.

– Naša primjedba je bila da se svakom radniku koji odlazi u penziju po stupanju na snagu ovog zakona penzija utvrđuje onako kako je to u bodovnom sistemu utvrđeno tim zakonom, ali u ovom članu ima tabela po kojoj bi radnik tek poslije pet godina važenja ovog zakona mogao dobiti takvu penziju, a dotad će biti u povlaštenom položaju i dobivaće veću penziju nego što mu sljeduje, pojašnjava Rapa.

Ono što još smatraju spornim jeste propis da penzioneri koji su ostvarili penziju prije stupanja na snagu novog zakona zadržavaju iznos svoje zadnje primljene penzije.

– Mi smo protiv toga, tražimo da se sve penzije preračunaju kako bi se napravila pravičnost između onih koji su penzionisani prije i onih koji će biti penzionisani po novom zakonu. To nikako ne bi značilo retroaktivnu primjenu ovog zakona, jer mi ne tražimo da se vrate pare od onih kojima se eventualno utvrdi da su primali više penzije, već samo da svi oni koji su penzioneri imaju obračunate penzije na osnovu ovog zakona, smatra predsjednik IO Saveza udruženja penzionera.

Ipak, Rapa kaže da je novi tekst zakona svakako bolji od važećeg, da se njime postiže pravičniji izračun penzija.

Javna rasprava

– Ovim zakonom se dugoročno stabilizira i Fond PIO, zaoštravaju se i uslovi za odlazak u invalidsku penziju. Nadam se da će se i kroz javnu raspravu, nakon potvrđivanja nacrta zakona, prihvatiti sve sugestije. Samo ta javna rasprava ne treba trajati dugo kako bi se što prije penzije počele obračunavati po novom, pravičnijem metodu, kaže Rapa.

Direktor Federalnog zavoda PIO/MIO FBiH Zijad Krnjić očekuje da će i utvrđeni nacrt zakona o PIO nakon javne rasprave doživjeti promjene u određenim normama kako bi bio prihvatljiv za sve.
– Želim da vjerujem da ćemo u konačnici doći do dobrog zakona, kaže on.

Opšti bod 13,6 KM

Nacrtom novog zakona o PIO, kako smo i pisali, uvodi se novi sistem utvrđivanja visine penzija kroz uvođenje bodovne formule, tako da je iznos penzije baziran na stažu osiguranja i uplaćenim doprinosima. Uvodi se najniža penzija, koja će biti usklađivana sa troškovima života. Vrijednost opšteg boda je predviđena na 13,6 KM. Propisuje se poseban budžetski račun za prikupljanje sredstava i isplatu penzija. Pooštravaju se uslovi za sticanje starosne i porodične penzije.

Uslovi za starosnu penziju

Članom 40. propisuju se uslovi za starosnu penziju: “Pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života”.

 

KOMENTARI:
Loading...