23.6 C
Bosanska Krupa
Ponedjeljak, 21 Septembra, 2020

Nakon što je Vijeće ministara BiH usvojilo Odluku: Do oktobra uspostavljanje tijela sistema koordinacije

- Oglas-

Iako je sastav i način donošenja odluka u tijelima bio predmetom razmatranja različitih nivoa vlasti u BiH, sastav pojedinih tijela je unaprijed određen potpisanim SSP-om.

Piše Nedim Pobrić

Nakon što je Vijeće ministara BiH usvojilo Odluku o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, već je uslijedilo implementiranje dogovorenih odredbi koje uključuju i formiranje zajedničkih tijela u okviru sistema koordinacije.

– Sljedeći koraci su da svi nivoi vlasti, kako je to predviđeno Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), u svako pojedino tijelo u okviru mehanizma koordinacije predlože članove u ime tog nivoa vlasti – kazao je u razgovoru za Faktor Halid Genjac, član Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine (PS) BiH.

Odredbe SSP-a

Tijela čije je osnivanje predviđeno, kao i njihov sastav i nadležnosti, unaprijed su definirana usvojenom Odlukom o sistemu koordinacije.

– Predviđena je uspostava kolegija za evropske integracije, ministarske konferencije, komisije za evropske integracije, radnih grupa za evropske integracije, kao i stalnih delegacija BiH u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, odbora i pododbora za stabilizaciju i pridruživanje, koja čine zajednička tijela BiH i Evropske unije u skladu sa SSP-om – objašnjava za Faktor Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije (DEI) BiH.

Formiranje navedenih tijela je ograničeno predviđenim rokovima, a ti rokovi, sudeći prema informacijama direktora DEI-a BiH, istječu već početkom oktobra.

– Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH definirani su periodi u kojima dijelovi ovog sistema trebaju biti formirani i traju od, naprimjer, 20 dana za konstituiranje kolegija za evropske integracije, do 40 dana za formiranje radnih grupa za evropske integracije – kazao je Dilberović.

Iako je sastav i način donošenja odluka u tijelima bio predmetom razmatranja različitih nivoa vlasti u BiH tokom pregovora o definiranju samog teksta koordinacijskog mehanizma, sastav pojedinih tijela je unaprijed određen potpisanim SSP-om.

– Predviđeno je, primjera radi, formiranje vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, a tu stoji izričito da se ono sastoji od imenovanih članova Vijeća ministara BiH sa jedne, te članova Vijeća EU-aq i članova Evropske komisije s druge strane. Predviđeno je i formiranje Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, kojeg također čine predstavnici spomenutih institucija – objašnjava Genjac.

Sastav i uloga tijela

Navedena tijela su zadužena za praćenje provođenja SSP-a i razmatranje svih pitanja od obostranog interesa. Odbor za stabilizaciju i pridruživanje može osnovati različite pododbore zadužene za tehničke detalje iz oblasti obuhvaćenih SSP-om, kao što su pododbor za trgovinu, industriju, carine i poreze, poljoprivredu, sigurnost hrane i ribarstvo, unutrašnje tržište i konkurenciju, ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, transport, okoliš, energiju i regionalni razvoj, pravosuđe i unutrašnje poslove te inovacije, tehnološki razvoj i socijalnu politiku.

Kolegij za evropske integracije je najviše političko tijelo zaduženo za usaglašavanje stavova o ključnim, strateškim i političkim pitanjima u oblasti evropskih integracija, te rješavanje sporova koji se pojave u procesu ispunjavanja obaveza. Kolegij čine predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Vijeća ministara, premijer i dva člana Vlade FBiH, premijer i dva člana Vlade Republike Srpske, kantonalni premijeri te gradonačelnik Brčko distrikta. Predsjedavajući kolegija je predsjedavajući Vijeća ministara BiH, dok su entitetski premijeri njegovi zamjenici.

Ministarska konferencija svojim djelovanjem osigurava ujednačen pristup svih nivoa vlasti, a nju čine, u ovisnosti o kojem sektoru se radi i u ovisnosti o ustavnim nadležnostima, predstavnici nadležnih državnih, entitetskih i kantonalnih ministarstava te predstavnika Vlade Brčko distrikta. Komisija za evropske integracije je zadužena za operativnu i metodološku koordinaciju u cilju osiguranja sveobuhvatnosti u radu nadležnih institucija. Nju čine direktor DEI-a BiH, po jedan član entitetskih i kantonalnih vlada te dopunski članovi iz institucija svih nivoa vlasti u ovisnosti o materiji. Radne grupe za evropske integracije su operativna tijela u sistemu koordinacije koja djeluju u skladu sa smjernicama koje definira Komisija za evropske integracije.

Podrška u procesu EU integracija

Svrha funkcioniranja sistema koordinacije procesa integriranja BiH u EU će, prema riječima Edina Dilberovića, postojati sve dok naša zemlja ne postane članica EU-a.

– Njegova svrha je da omogući da komunikacija, dogovaranje i traganje za rješenjima u procesu integriranja teku nesmetano između ustavno nadležnih nivoa vlasti, bilo da je riječ o pripremi planskog dokumenta u procesu integriranja, usklađivanju zakonodavstva, planiranju pretpristupne pomoći, pripremi pregovaračkih pozicija kada BiH dođe u fazu pregovora u članstvu, ili bilo kojem drugom izazovu u procesu integriranja – kazao je Dilberović

Dodaj komentar:
- Oglas -

Najnovije

Bišćani se opraštaju od Emira Hujića, od posljedica koronavirusa preminuo u 42. godini

Bišćanin Emir Hujić preminuo je iznenada u 42. godini. Od mladog Bišćanina opraštaju se i na društvenim mrežama. A kako je naveo bivši načelnik...

Tužilaštvo BiH uputilo zahtjev, zatraženi spiskovi stipendista Prcićevog univerziteta

Tužilaštvo BiH užurbano radi na istrazi koja se odnosi na prijavljene nezakonitosti u radu Američkog univerziteta u Sarajevu, čiji je vlasnik američki državljanin Denis...

Ambasador Nelson uručio donaciju policiji ZHK

Na Twitteru Ambasade SAD u BiH objavljeno je da je danas dostavljena donacija policiji u Zapadnohercegovačkom kantonu (ZHK).Donaciju je uručio ambasador SAD u BiH...

Divjak: Za 27 godina osigurali smo stipendije za više od 7.000 učenika i studenata

Upoznavanje sa aktivnostima Udruženja "Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu" i mogućnostima njegove buduće saradnje sa Kantonom Sarajevo, teme su o kojima su danas razgovarali...

Povezani članci

Bišćani se opraštaju od Emira Hujića, od posljedica koronavirusa preminuo u 42. godini

Bišćanin Emir Hujić preminuo je iznenada u 42. godini. Od mladog Bišćanina opraštaju se i na društvenim mrežama. A kako je naveo bivši načelnik...

Tužilaštvo BiH uputilo zahtjev, zatraženi spiskovi stipendista Prcićevog univerziteta

Tužilaštvo BiH užurbano radi na istrazi koja se odnosi na prijavljene nezakonitosti u radu Američkog univerziteta u Sarajevu, čiji je vlasnik američki državljanin Denis...

Ambasador Nelson uručio donaciju policiji ZHK

Na Twitteru Ambasade SAD u BiH objavljeno je da je danas dostavljena donacija policiji u Zapadnohercegovačkom kantonu (ZHK).Donaciju je uručio ambasador SAD u BiH...

Divjak: Za 27 godina osigurali smo stipendije za više od 7.000 učenika i studenata

Upoznavanje sa aktivnostima Udruženja "Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu" i mogućnostima njegove buduće saradnje sa Kantonom Sarajevo, teme su o kojima su danas razgovarali...