Vlasti na području Zapadnog Balkana moraju izvršiti temeljitije istraživanje fenomena radikalizacije i odlazaka na strana ratišta kako bi se efektivnije borili s ovim društvenim pojavama, zaključeno je na konferenciji Balkanske istraživačke mreže (BIRN).

Na konferenciji koja je jučer održana u Sarajevu, prezentirani su rezultati regionalnog istraživanja novinara BIRN-a u vezi s odlascima osoba na strana ratišta, kao i nastojanjima vlasti iz regije da istraže i procesuiraju te predmete.

Prema podacima do kojih su došli novinari BIRN-a, kako je saopćeno, oko 875 osoba je otišlo u Siriju i Irak od 2012. godine iz BiH, Albanije, Kosova, Srbije, Makedonije i Crne Gore.

Najveći broj odlazaka zabilježen je 2012. i 2013. godine. Broj odlazaka na strana ratišta je smanjen sredinom 2013. godine kada su usvojeni zakoni u kojima je definirano da se radi o krivičnom djelu. Ukupno se u zemlje regiona vratilo oko 300 osoba, od kojih je oko trećine optuženo primjenom novih zakona.

Zamjenik direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH Uroš Pena rekao je na konferenciji da za borbu protiv radikalizacije nije dovoljno samo krivično goniti osobe koje su otišle.

„Ako nemamo sveobuhvatnu analizu fenomena, kako mislimo razviti efikasno strategiju“, upitao se Pena, te dodao: „Policija se mora vratiti djelovanju u zajednici. Moramo biti među ljudima kako bismo se efikasnije borili protiv ovih problema“.

S ovim se složila i ekspertica Međunarodnog centra za borbu protiv terorizma iz Haaga Bibi Van Ginkel.

„Radikalizacija se dešava zbog osjećaja besperspektivnosti. Religija je manji faktor… Ona ima svoje mjesto, ali ne u inicijalnim momentima“, rekla je ona.

Vehbi Bushati iz Odjela albanske protuterorističke jedinice rekao je da nezaposlenost i osjećaj besperspektivnosti najveći razlog zbog kojih se veći broj mladih radikalizira.

„Realnost je da mlađe generacije nemaju sretne uslove života u regiji“, rekao je Bushati.

Na konferenciji je razgovarano i o modelima deradikalizacije i istaknuta je značajna uloga medija, kao i Islamskih zajednica u zemljama regiona.

KOMENTARI:
Loading...