“Marš mira 2016” i ove godine je, pored čina ukopa žrtava, jedna od glavnih aktivnosti u sklopu obilježavanja 21. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice.

Habibović je također naglasio da su trase i kampovi spremni te da su uradili sve kako bi učesnicima olakšali kretanje po stazi.

Program ‘Marša mira’ počet će “Izložbom fotografija iz proboja juli ’95.”, održavanjem okruglog stola te vjerskim programom 6. jula u Nezuku, dok će kolona iz Nezuka prema Potočarima krenuti 7. jula u jutarnjim satima.

Na potezu od Nezuka – kao polazišta, pa do Potočara – kao odredišta, učesnici prolaze maršrutom: Nezuk – Baljkovica – Parlog – Crni Vrh – Snagovo – Liplje – Jošanica – Donja Kamenica – Bakrači – Glodi – Udrč – Cerska – Kaldrmica – Đugum – Mravinjci – Burnice – Kameničko Brdo – Ravni Buljim – Jaglići – Šušnjari – Budak – Potočari (Memorijalni centar).

Za kolektivnu dženazu 11. jula u Memorijalnom centru u Potočarima do sada su spremni posmrtni ostaci 127 žrtava, među kojima je 12 maloljetnika.

Najmlađa žrtva  je četrnaestogodišnji Avdija (Emin) Memić. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnoj grobnici Kamenica, na području Zvornika, a bit će ukopan zajedno sa svojim amidžom Avdurahmanom i njegovim maloljetnim sinom Halilom, koji je imao šesnaest godina kada je ubijen.

Najstarija žrtva je  Mustafa (Hajro) Hadžović. Rođen je 1918. godine, a njegovi posmrti ostaci pronađeni su u masovnoj grobnici Kamenica-Zvornik.

Do sada je u Potočarima ukopano 6.377 žrtava.

KOMENTARI:
Loading...