Bosna i Hercegovina je bogata zemlja čija vrijednost imovine doseže i 100 milijardi maraka, a na računima inostranih banaka imamo više od deset milijardi maraka. Taj novac nije stavljen u službu državnim fondovima već „truhne u bankama“.

„Kad bismo uspjeli riješiti samo ovu konstataciju, eventualno formirali domaću razvojnu banku sa državnim kapitalom ne bi nam trebale pozajmice od Međunarodnog monetarnog fonda. Bosna i Hercegovina ima sposobne i obrazovane kadrove koji mogu naći modalitet da obezbjede novac i usmjere ga u produktivne tokove, ali država im mora dati priliku i instrumente za upravljanje.

Dakle, Bosna i Hercegovina nije siromašna država, mi smo država loših sistema, koji dozvoljavaju da ovu državu sistemski oštećuju sa svih strana, a nerijetko i sami sudjeluju u tome“,  ističe Mehmed Polimac, generalni direktor međunarodne konsultantske kuće Polimac Company

Polimac ističe da Bosna i Hercegovina  se zadužuje kod inostranih banaka sa nezahvalnim kamatama, a ne iskorištavamo potencijal domaćih banaka i dijaspore koja je spremna uložiti više desetina milijardi u BiH, ali država im nije ponudina instrumente za povrat ulaganja i da se taj kapital smatra kao javni dug. Na ovaj način šaljemo i poruku o političkoj stabilnosti, nepostojanju administrativnih barijera i prepreka, te prohodnosti ideja i kapitala.

KOMENTARI:
Loading...