Odlukom od 5. februara Vlada Federacije Bosne i Hercegovine povećala je ministrima i savjetnicima naknade za odvojeni život sa jedne na 300 KM i 250 KM.

Na sjednici održanoj 2. februara Vlada FBiH je odlučila da izmijeni Uredbu o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije BiH i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plate i to s ciljem povećanja.

U prvobitnoj Uredbi o naknadama za odvojeni život koja je donesena 2010. godine, ministri i savjetnici su imali pravo na 500 odnosno 400 KM ukoliko je njihovo prebivalište udaljeno najmanje 70 KM od radnog mjesta.

Već slijedeće godine ta Uredba je izmijenjena, a naknade su iznosile 300 KM za ministre i 150 za savjetnike. Ipak, Vlada FBiH u prethodnom mandatu odlučila je svesti ovu naknadu na simboličnih jednu KM.

Međutim, novom odlukom Vlade FBiH na čelu sa Fadilom Novalićem umjesto jedne KM ministrima i savjetnicima vraćena je naknada u iznosu od 300 i 250 KM.

Odmah su reagovali iz SDP-a.

“Tražimo od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da odmah i bez odlaganja ukine sramnu odluku kojom je ministrima i savjetnicima u Vladi FBiH ponovo uvedena naknada za takozvani odvojeni život u visini od 300 KM. Ova naknada kojom se plaća ‘duševna bol’ ministara i njihovih savjetnika zbog odvojenosti od rodne grude i porodice vrh je bezobrazluka i nemorala koji se ne može tolerisati”, naveli su iz SDP-a.

Dodaju da “ovakvim potezom koalicija SDA-SBB-HDZ pokazuje kako je odvojena od građana i realnosti u kojoj se cijela zemlja nalazi”.

KOMENTARI:
Loading...