Na sjednici Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržan je, sa usvojenim amandmanima grupe poslanika Mirsada Mešića, Hanke Vajzović, Momčila Novakovića i Amira Fazlića, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radio – televizijskom sistemu BiH, čiji su predlagači poslanici Amir Fazlić i Mirsad Đonlagić.

Ovi amandmani predviđaju da Javni servisi potpišu ugovor s distributerima električne energije na nivou Federacije BiH i RS-a i na taj način bi se sredstva uplaćivala, kao i dosad, na jedinstven račun odakle bi se vršila raspodjela sredstava po promijenjenim procentima.

Jedan od usvojenih amandmana predviđa da se prihod od RTV takse te neto prihod od marketinškog oglašavanja dijeli na tri javna radiotelevizijska servisa tako što 40 posto ukupnog prihoda pripada BHRT-u, a po 30 posto ukupnog prihoda pripada RTRS-u i Radio-televiziji FBiH.

Komisija nije usvojila po jedan amandman koji su predložili poslanici Nikola Lovrinović i Staša Košarac. Oni su najavili da će svoje amandmane obnoviti i na samoj sjednici Predstavničkog doma.

KOMENTARI:
Loading...