Većina finansijskih stručnjaka tvrdi da će kamate na kredite rasti ove godine zbog povećanja euribora, referentne kamatne stope, upozorava Damir Miljević, ekonomski analitičar.

Ekonomska situacija

– Rast će biti posljedica trenutne ekonomske situacije u Evropi. Prestat će štampanje novca Evropske centralne banke, koje je počelo zbog krize 2008. godine. Kako banke ne bi propale, štampane su pare. Sada su prestali razlozi za to – pojasnio je Miljević.

Istakao je da će povećanje euribora značiti povećanje kamatne stope na kredite koji su vezani uz euribor, a da je takvih više od 80 posto u BiH.

– To će uticati na korisnike kredita. Imat će više kamate za onoliko za koliko naraste euribor – kazao je Miljević.

Berislav Kutle, direktor Udruženja banaka BiH, kaže da je euribor neznatno rastao.

– Ne očekuje se prije septembra neki rast, ali i on će biti blag. To je toliko malo da se kod nas neće odraziti ni u ovoj ni u idućoj godini – tvrdi Kutle.

Iz Agencije za bankarstvo FBiH kazali su nam da s krajem 2018., u odnosu na 2017., nije zabilježen rast nivoa prosječnih kamatnih stopa.

Mogućnost promjene

Napominju, pak, da korisnici kredita koji su vezani uz neki promjenjivi parametar kao što je euribor, trebaju uzeti u obzir mogućnost promjene koja može rezultirati i uvećanim iznosima rata kredita.

– Promjene euribora koje su zabilježene tokom ili na kraju 2018. godine ne mogu rezultirati znatnim povećanjem aktivnih kamatnih stopa u prvom kvartalu 2019.– dodaju u Agenciji za bankarstvo.

Tražite pojašnjenje svake promjene

Svi klijenti imaju pravo tražiti od banke pojašnjenje svake promjene koja se odnosi na konkretan ugovorni odnos, poručili su iz Agencije za bankarstvo FBiH.

– Agencija upućuje korisnike da pri odabiru bankarskih proizvoda obavezno uzmu u obzir sve dijelove ponude, uključujući i veze s parametrima koji se mogu mijenjati za vrijeme trajanja ugovornog odnosa. U slučaju da korisnici smatraju da su njihova prava po bilo kojem osnovu ugrožena, Agencija ima obavezu postupanja i podrške – dodaju u Agenciji.

KOMENTARI:
Loading...