Na stanici Karanovac koja se nalazi na rijeci Spreča-područje nizvodno od brane Modrac, dostignuta je kota pri kojoj počinje obavještavanje o poplavama.

Informacija je to Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Prema podacima meteorološkog prognostičkog modela očekuje se smanjenje intenziteta i prestanak padavina što bi trebalo da potraje do kraja dana, nakon čega se tokom noći očekuje ponovno intenziviranje padavina.

Obzirom na karakter prognozirane pojave opasnost na izljevanje iz korita moguće je da se pojavi u toku današnjeg dana i tokom sutrašnjeg dana, na području općina Kladanj, Olovo, Zavidovići, Sapna, Kalesija, Tuzla, Srebrenik, Lukavac, Gračanica i Gradačac a odnosi se na slivove i vodotoke: Srednji i donji tok sliva rijeke Bosne, sliv rijeke Krivaje sa svojim pritokama, sliv rijeke Spreče sa svojim pritokama, sliv rijeke Tinje, te sliv rijeke Drinjača.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkog stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

AVP Sava nastavlja sa redovnim i pažljivim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Sugeriše se povećan oprez stanovništvu uz nadevena područja.

Tuzlanski kanton – Vodostaj na brani HA Modrac danas u 15,00 sati, bio je 198,94 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jutros u 12,00 sati nivo je viši za 5 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 74,60 m3/s.

Grad Tuzla – Zbog obilnih padavina na području Grada Tuzla, došlo je do pojave novih klizišta u naseljima: Trakilovići, Ši Selo, Donja Grabovica i Mosnik. Poplavljen je most u MZ-e Bukinje koji vodi prema naselju Divkovići.

Grad Gračanica – Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu Kranovac u 14,00 sati, iznosio je 329,00 cm i u porastu je (300 cm je vodostaj kada se proglašavaju redovne mjere od poplava). Najnovija informacija sa terena je da je u Sprečkom polju na području od Miričine do Stjepa Polja pod vodom oko 25 ha poljoprivrednog zemljišta.

Ostali vodotoci druge kategorije na području grada Gračanica su u porastu no za sada ne prijete izlijevanju. U MZ-e Prijeko Brdo i Trnovci, začepljeni su kanali, te se potok izlio na lokalnu cestu. U MZ-e Babići pojavilo se klizište-odron, naselje Kahvedžije-Borici, oštećena je saobraćajnica u dužini 25m i ugrožen 1 stambeni objekat.

U MZ-e Lukavica u naselju Delići usljed oborinskih voda došlo je do oštećenja lokalnog puta i ima puno nanosnog materijala.

Grad Živinice – Od jutros, Operativni centar civilne zaštite Živinice, počeo je zaprimati pozive građana o poplavama koje su zadesile naseljena mjesta Ciljuge-stara pruga, MZ Đurđevik od Kotomice, nizvodno rijekom Gosteljom do džamije u Đurđeviku, naselje Golubinjak, MZ Višća koju na pojedinim mjestima plavi rijeka Oskova, naselje u Mođračkoj ulici pored fazanerije, naselje uz korito rijeke Spreča kod mosta u Suhoj i naselje kod mosta u Gračanici prema Tupkoviću kojem prijeti izlivanje Gračaničke rijeke. Svi vodotoci su u porastu počev od Gračaničke rijeke preko Gostelje, Oskove i Spreče sa svim svojim pritokama.

Na području MZ Dubrave Donje došlo je do izlijevanja potoka i izvršeno je angažovanje JCB mašine za pročišćavanje korita.

U MZ Oskova, naselje Barakovac izvršena je nabavka 20 m3 pijeska i vreća gdje su mještani poduzeli izradu nasipa za zaštitu stambenih objekata.

U MZ Lukavica Gornja angažovana je mšina JCB za pročišćavanje zapreka iz korita.

Upućeno je obavještenje putem TV Živinice za stanovnike koji su ugroženi od poplava da preduzmu mjere zaštite u spašavanju svoje vlastite imovine.

Obilaskom terena i uvidom u stanje na terenu, trenutno su najugroženija područja koja gravitiraju uz rijeke Gostelja i Oskova, a pogoršanjem vremenskih prilika (nastavak kišnih padavina) ugrožena će biti i naselja od izlijevanja rijeke Spreče. Zbog izlijevanja vode na kolovoz obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Živinice- Olovo, u mjestu Stupari i mjestu Đurđevik.

Aktiviran je štab Civilne zaštite koji je uputio prijedlog za proglašenje stanja prirodne nesreće (poplave) prema Gradonačelniku grada Živinice.

Općina Klesija – Na području općine Kalesija zbog klizišta uzrokovanih obilnim padavinama u prekidu su komunikacije prema naseljima Donje i Gornje Hrasno, a u naselju Dubnica aktivirana su dva klizišta koja ugrožavaju vodovodnu mrežu.

Komentari: