Uprava za indirektno oporezivanje okončala je kontrole kod obveznika koji su bili predmet akcije kodnog naziva „KURIR“, a koju su proveli Uprava za indirektno oporezivanje i SIPA, krajem 2015. godine.

Nakon izvršenih popisa robe, kod šest obveznika čiji su vlasnici kineski državljani, otkriveno je da po knjigovodstvenoj vrijednosti postoji višak robe u iznosu 2.159.955 KM, a kod nekih manjkovi robe u iznosu od 688.552,39 KM.

Roba, za koju je utvrđeno da predstavlja višak i da obveznici za istu nisu imali nikakvu dokumentaciju o porijeklu, bila je predmet oduzimanja službenika UIO, dok će za sve utvrđene manjkove robe, u skladu sa Zakonom o PDV-u u BiH, poreski inspektori Uprave obračunati i naplatiti pripadajući porez na dodanu vrijednost.

Podsjećamo, akciju kodnog naziva „KURIR“ 21. decembra 2015. godine započeli su službenici UIO i SIPA-e, po nalugu Suda i Tužilaštva BiH, a uz podršku MUP-a Tuzlanskog kantona, MUP-a Posavskog kantona, MUP-a Distrikta Brčko i MUP-a Republike Srpske. Saradnja je realizovana i sa policijskim službenicima Republike Hrvatske (USKOK).

U dobro pripremljenoj i izvedenoj akciji utvrđeno je da se kineska roba na tržištu BiH prodavala „na crno“, a novac dobijen od prodaje robe pretvarao se najvećim dijelom u eure i jednim manjim dijelom u američke dolare, te se putem posrednika, državljana BiH, iznosi van carinskog područja BiH u susjednu Republiku Hrvatsku, gdje je polagan na račune jedne komercijalne banke, odakle je kasnije putem finansijskih transakcija prebacivan na račune u Kini.

Na taj način je iz BiH izneseno više od 11 miliona eura i oko 50.000 USD. Ranije je po zahtjevu Tužilaštva BiH, Sud BiH odredio mjere zabrane za određeni broj lica koja su bila privedena u ovoj akciji. Kao konačan epilog cijelog slučaja, očekuje se da bude podignuta i potvrđena optužnica za postojanje osnova sumnje da su počinjena krivična djela iz oblasti indirektnih poreza, te procesuiranje istih pred nadležnim pravosudnim institucijama.

Komentari: