Zavod zdravstvenog osiguranja do sada je ugradnju ovog uređaja sufinansirao iznosom do 8.000 maraka, objašnjava Hadžiefendić

Ugradnja uređaja kardioverter defibrilatora (ICD) je vrlo efikasna u prevenciji iznenadne srčane smrti, koja predstavlja jedan od najvećih izazova za zdravstvenu zajednicu danas, kazao nam je karidolog doc. dr. Elmir Jahić, načelnik Klinike za kardiovaskularne bolesti UKC-a Tuzla.

Cijena uređaja

Pacijenti svakodnevno dolaze u tuzlanski klinički centar, a nedavno su, samo tokom jednog dana, implantirana četiri ova uređaja za pacijente iz cijele BiH. Inače, jedan uređaj košta oko 20.000 maraka, što, ispostavit će se, u cijeloj priči predstavlja i najveći problem.

Jahić nam najprije pojašnjava da je iznenadna srčana smrt prirodna smrt koja je prouzrokovana bolešću srca, kada u roku od jednog sata od početka simptoma dolazi do gubitka svijesti i prestanka cirkulacije, a kod osoba sa prethodno prepoznatom ili neprepoznatom bolešću srca.

– Treperenje komora je aritmija koja je uzrok naprasne smrti u 80 posto slučajeva. U komorskom treperenju mehanička aktivnost srca prestaje i poslije osam do deset sekundi dolazi do gubitka svijesti, a smrt nastaje za tri do pet minuta zbog oštećenja mozga. Kod više od 80 posto bolesnika koji umiru iznenada uzrok je koronarna bolest srca – kazao nam je Jahić, navodeći da su ostali razlozi slabost srčanog mišića, oboljenje srčanih zalistaka, plućna embolija i poremećaj sastava krvi, a da su faktori – okidači koji neporedno dovode do iznenadne srčane smrti – akutni fizički napor i emocionalni stres.

Ističe da je najefikasnija terapijska mjera u liječenju treperenja komora i sprečavanja smrti je primjena elektrošoka u roku od nekoliko minuta od gubitka svijesti. Međutim, pojašnjava, ovu mjeru je uglavnom moguće izvesti samo u bolničkim ili ambulantnim uvjetima.

– Temeljni problem je što se ove aritmije javljaju iznenada i daleko od ambulante tako da najveći broj pacijenata smrtno strada i prije dolaska u neku medicinsku ustanovu – dodaje Jahić.

Zbog toga, naglašava ovaj kardiolog, kao najrealnija i najefikasnija opcija ostaje ugradnja uređaja implantabilnog kardioverter defibrilatora (ICD), koji je u stanju da, nakon detekcije opasne aritmije, automatski primijeni intrakardijalni DC šok, te uspostavi normalnu akciju srca.

– Putem ICD uređaja mi možemo prevenirati ove maligne aritmije kod pacijenata koji su preživjeli srčani zastoj ili imaju dokumentirane nestabilne komorske aritmije na EKG-u, ali i kod onih osoba koje imaju povišen rizik za iznenadnu srčanu smrt – kazao nam je Jahić, navodeći da je Klinika za kardiovaskularne bolesti UKC Tuzla centar u kojem se ugradi najveći broj ovih uređaja na godišnjem nivou.

U ovoj godini, naglašava doktor, implantirano je više od 30 ICD uređaja za pacijente iz cijele BiH.

– Nažalost, to je nedovoljno za potrebe naših pacijenata. Temeljni razlog za ovu pojavu su cijene ovih uređaja, kao i činjenica da pacijenti moraju snositi veći dio finansijskih sredstava za nabavku ovih aparata. U svim zemljama u našem okruženju pacijenti već godinama ne snose troškove finansiranja ovih uređaja – kazao je on, naglašavajući da se implantacijom ICD uređaja, dokazano, značajno smanjuje pojava iznenadne srčane smrti.

Sufinasiranje do 8.000

– I mi se nadamo da će se u narednom periodu naći sluha za kompletno finansiranje ove vrste liječenja i prevencije – dodao je Jahić.
Prema riječima Bahrudina Hadžiefendića, ministra zdravstva u Vladi Tuzlanskog kantona, Zavod zdravstvenog osiguranja je do sada ugradnju ovog uređaja sufinansirao iznosom do 8.000 maraka.

– U finansijkom planu ZZO-a za 2017. godinu se radi na tome da ta sredstva budu povećana u skladu s mogućnostima. Znači, da bi građani što manje participirali, iako je uređaj izuzetno skup. Mi smo svjesni toga koliko znači da se prevenira iznenadna srčana smrt – kazao nam je Hadžiefendić.

KOMENTARI:
Loading...