Hrvatsko ministarstvo zdravstva već je angažiralo grupu eksperata koji rade na pripremi novih zakonskih rješanja, koja bi trebala biti usvojena do jeseni ove godine, a koja će u Hrvatskoj dozvoljavati upotrebu marihune u medicinske svrhe.

Smatra se kako marihuna ima pozitivan efekt kod liječenje nekih oboljenja, poput multipleskleroze, nekih oblika karcinoma i sl. No, čak i u ljekovite svrhe, ova droga do sada je legalizirana u tek nekim evropslim zemljama, poput Njemačke, Austrije, Holandije, Francuske, Švicarske…

Upotreba ove droge u BiH je još uvijek protuzakonita. Tako, prema Članu 195. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine svako onaj ko neovlašteno vrši međunarodnu prodaju ili prijenos ili nudi na prodaju ili radi prodaje kupuje, drži, prevozi ili prenosi, ili posreduje u međunarodnoj prodaji ili kupovini, šalje, isporučuje, uvozi, izvozi ili na drugi način neovlašteno stavlja u međunarodni promet supstance ili preparate koji su propisom proglašeni opojnim drogama, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina, piše Patria.

KOMENTARI:
Loading...