8.6 C
Bosanska Krupa
Nedjelja, 7 Marta, 2021

Kako je “slučaj Feroelektro” doveo do blokade federalne agencije

Privatizacijska trakavica Feroelektra u Sarajevu koja trajala u periodu od 2004. do 2016. godine, te koja je za rezultat imala potpuno opustošenje ovog nekadašnjeg giganta, dovela je ovih dana čak i do blokade rada državne (federalne) institucije, Agencije za privatizaciju (APF) FBiH.

Piše: A. DUČIĆ

Radnici APF-a su već šesti dan u štrajku jer od septembra nisu dobili plaću , nemaju zdravstveno ni penziono osiguranje, a računi ove federalne agencije su blokirani osnovu rješenjem o izvršenju koje je donio Vrhovni sud FBiH. Agencija koja je pod ingerencijom Vlade FBiH nema sredstava za isplatu po ovoj presudi jer je visok iznos dosuđenih sredstava, 3.618.471 KM plus pripadajuće zakonske zatezne kamate. Ukupan preostali dug, prema obračunu banke, iznosi 6.225.285 konvertibilnih maraka (3,1 milion eura).

Radnici traže da Vlade da deblokira njihove računa jer jedino to ona i može uraditi. Naime, sredstva od privatizacije se uplaćuju na fond Razvojne banke FBiH, čiju Skupštini čini Vlada. Agencija je, kažu radnici, ranije planirala veći iznos sredstava za ove namjene cijeneći visok rizik od rješenja sudskih sporova, ali je odlukama Vlade FBiH iz 2016. godine raspoređen prihod od privatizacije umanjen za iznos ovih sredstava odnosno upravo četiri miliona KM.

U to vrijeme na snazi je bio Zaključak Vlade FBiH iz 2010. godine kojim je bilo predviđeno da će Vlada FBiH planirati sredstva za zaštitu u slučaju gubitka sudskih sporova u Budžetu FBiH za 2011. godinu i dalje. Međutim nakon informacije o blokadi računa, Vlada FBiH je ovaj zaključak 9. januara 2020. odjednom stavila van snage.

No osim što je Vlada FBiH, vrijeme će pokazati zašto, APF dovela u ovakvu situaciju, valja podsjetiti i na presudu Ustavnog suda BiH, koja je, praktično “uklesala” put kao blokadi APF-a..

Naime, Ustavni sud BiH je 4. oktobra 2019. godine donio presudu kojom je uvažio žalbu Stanića iz Kreševa (Stanić invest) utvrdivši da je povrijeđeno njihovo pravo.

Ustavni sud je ovom presudom naložio Vrhovnom sudu FBiH da u roku tri mjeseca preinači svoje ranije presudu kojom je firma Stanić-invest, zbog nepoštivanja ugovornih obaveza, izbačena iz Feroelektra. Treba napomenuti da su Stanići u međuvremenu promijenili ime firme u „Sa Dagitim“ d.o.o. Kreševo.

Vrhovni sud FBiH ubrzo donosi novi presudu kojom presuđuje u korist Stanića na način da im Agencija za privatizaciju uplati dva miliona KM na ime povrata kupoprodajne cijene Feroelektra, te dodatnih 1.618.471 KM na ime povrata novca radi izvršenog investiranja.

Da je cijela ova priča koja se u 2021. godini završava na jedan apsurdan pa i tragikomičan način govori upravo trakavica oko borbe radnika, dijelom i države (FBiH) sa Stanićima da se spasi imovina Feroelektra.

Navedeni poduzetnici iz Kreševa, trojica braće Stanić, kojima se spočitava bliskost sa HDZ-om BiH, u januaru 2004. godine potpisali su sa Agencijom za privatizaciju ugovor o kupoprodaji državnog kapitala Feroelektra. Tada su uplatili dva miliona maraka osnovnog kapitala, te su se obavezali u roku tri godine od dana potpisivanja ugovora investiratju 22,5 miliona KM kako bi preuzeli 60,6 posto vlasništva Feroelektra.

Ali da se već tada znalo da je potpisan koban ugovor sa Stanićima, svjedoči potez Federalnog ministarstva trgovine koje je iste godine donijelo rješenje kojim je poništena privatizacija, te je Agenciji za privatizaciju FBiH naloženo da provede novi postupak.

U godinama koje su slijedile došlo je do brojnih sudskih postupaka, a početkom 2015. godine Kantonalni sud u Sarajevu donosi konačnu izvršnu presudu kojom se raskida ugovor sa Stanićima. No, bez obzira na presudu oni su nastavili raspolagati imovinom Feroelektra.

Među presudama treba izdvojiti i onu od 28. juna 2016. godine kada je Vrhovni sud Federacije BiH odbio Staniće te potvrđuje presude u korist Agencije za privatizaciju FBiH. Ali onda Ustavni sud BiH donosi presudu čime dolazi do završnog udarca za APF.

Dodaj komentar:
- Oglas -

Najnovije

Povezani članci