26.3 C
Bosanska Krupa
Četvrtak | 11. Augusta 2022.

Javašluk bez granica: Nisu potrošili milione namijenjene za aktivno zapošljavanje građana

Prema podacima državne Agencije za statistiku u julu ove godine u BiH je bilo nezaposleno 450.392 osoba, a posljednji zvanični podaci kantonalnih agencija pokazuju da je u Kantonu Sarajevo (KS) nezaposleno preko 60.000 osoba.

Da bi se ovaj problem rješavao, odnosno kako bi se zaposlilo što više građana, svake godine se iz budžeta izdvajaju milionski iznosi. Taj novac je namijenjen za mjere aktivne politike zapošljavanja koje trebaju provoditi institucije, kako bi se smanjila velika nezaposlenost.

No, još jednom se pokazalo da nerad i javašluk u institucijama sistema u BiH nema granica. Naime, federalni revizori su utvrdili da Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo uopće nije potrošila 6,3 miliona KM namijenjenih za zapošljavanje u 2017. godini.

Tako je praktično institucija koja treba da radi na aktivnom zapošljavanju građana, doprinijela da stanje na tržištu rada ostane isto, pa čak bude i gore.

„Za provođenje mjera  aktivne  politike zapošljavanja ostala su raspoloživa sredstva za koja nisu zaključeni ugovori u iznosu od 6.347.206 KM što čini 29% planiranih sredstava za ovu namjenu u 2017. godini. Zbog navedenog nisu u potpunosti ostvareni očekivani efekti realizacije  programa  na  smanjenje stope nezaposlenosti, što nije u skladu sa članom 4. Zakona o budžetima u FBiH“, naveli su federalni revizori u Izvještaju o finansijskoj reviziji Službe za zapošljavanje KS.Od ukupno planiranih sredstava za realizaciju programa zapošljavanja u 2017. godini, u iznosu od 21.954.784 KM, realizovano je tek 9.014.289 KM ili 41% (od čega za programe iz 2017. godine svega 312.401 KM i 8.701.888 KM za programe iz ranijih godina).„U toku revizije smo konstatovali da Služba nije osigurala poštivanje odredbi zaključenih ugovora od strane korisnika sredstava, u dijelu poštivanja rokova dostavljanja spiskova i specifikacije isplata plata najkasnije do 10-tog tekućeg mjeseca. Shodno zaključenim ugovorima, ne poduzimaju se aktivnosti raskida ugovora u slučaju ne izvršenja obaveza poslodavca. Naprijed navedeno imalo je za posljedicu neefikasno korištenje raspoloživih sredstava, stvaranje značajnog iznosa obaveza za nerealizovane ugovore kao i smanjenje očekivanih efekata podsticajnih mjera na smanjenje stope nezaposlenosti“, istakli su revizori.

Revizori su dali i niz preporuka ovoj instituciji. Tako su naveli da je potrebno pravovremeno usvajati Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo

„Potrebno je raspisivati javne pozive u što kraćem roku, kako bi se sredstva odobrena finansijskim planom realizovala za godinu kada su i odobrena“, konstatovali su revizori.

Vršilac dužnosti direktora Službe za zapošljavanje KS Muhamed Bekto nedavno je potpisao ugovore s poslodavcima koji su ispunili uslove za učešće u Programu mjera za poticanje zapošljavanja.

U sklopu ovog programa Služba će finansirati angažovanje skoro 900 nezaposlenih osoba na period od dva do 12 mjeseci. Planirana sredstva za realizaciju iznosila su 3.062.820 KM.

No, milioni koje je ova institucija dobila ostali su neupotrebljeni u ranijem periodu zbog indolentnosti i javašluka.

Najnovije

- Oglas -

Povezani članci