2.8 C
Bosanska Krupa
Ponedjeljak, 1 Marta, 2021

Iskraemeco: Odbacujemo svaku namjeru da se Iskraemeco i njen direktor dovode u bilo kakvu vezu sa nezakonitim radom

Nakon što je Fokus prenio članak portala Inforadar pod naslovom “Iz EPBIH godinama izvlače novac i pogoduju firmi „Iskraemeco“ u distribuciji brojila”, oglasili su iz advokatske kancelarije “Ibrišimović”,  po ovlaštenju firme “Iskraemeco”, čiji demant prenosimo u cijelosti:

“Dana 27.01.2021. godine objavili ste na svojoj web stranici kao i facebook profilu članak pod naslovom: „KORUPCIJSKA AFERA: Iz EPBIH godinama izvlače novac i pogoduju firmi „Iskraemeco“ u distribuciji brojila“, prenoseći u cijelosti sadržaj istog članka objavljenog na web stranici www.inforadar.ba, bez bilo kakvih prethodnih provjera iznesenih navoda.

U objavljenom članku navodite niz neistinitih činjenica, kontradiktornosti i insinuacija koje imaju očiglednu namjeru da se Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo i njen direktor gosp. Mirza Softić diskredituju, koji su usmjereni na obmanjivanje javnosti, nanošenje štete ugledu firme i njenom direktoru, nemaju za cilj utvrđivanje istine, nisu u duhu pravednosti, istinitosti i pristojnosti pri sakupljanju informacija, izvještavanju i predstavljanju mišljenja, pri tome namjerno prikrivate važne činjenice koje proizilazi i iz samih priloga Vašeg članka ili navodite „činjenice“ koje ne proizilaze iz navedenih priloga, vlastitim i tendencioznim navodima koji nemaju uporište u istima, objavljene fotografije i dokumente koristite na krivonavodeći način, pokušavajući netačne i iskrivljene podatke i fotografiju vezivati za ime gosp. Softića i firmu Iskraemeco Sarajevo d.o.o., čime postupate suprotno uredničkoj odgovornosti i načelu „tačnosti i fer izvještavanja“ i direktno kršite odredbu člana 2. i člana 5. Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Iznošenjem neistinitih i krajnje tendencioznih navoda: „korupcijska afera“, „finansijske malverzacije“, „izvlačenje novca“, „formiranje fiktivnih firmi“, „pokvarena brojila“, „štancanje brojila“, „netransparentno trošenje“, „nezakonite isplate“, „nepotizam“ te nizom drugih neistinitih činjenica i neovlaštenim objavljivanjem fotografije gosp. Mirze Softića, došlo je do nanošenja štete ugledu gosp. Mirze Softića i firme Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo, identifikujući ih trećim licima u krajnje negativnom kontekstu.

Stoga Vas, shodno Zakonu o zaštiti od klevete Federacije BiH i Kodeksu za štampu i online medije BiH, u cilju pravilnog, objektivnog i pravovremenog informisanja javnosti, molimo da naš demanti sa ispravkom netačnih navoda objavite na Vašem portalu i facebook profilu.

Trebalo bi puno više vremena i prostora da se elaboriraju svi netačni podaci izneseni u objavljenom članku, kao i sve kontradiktornosti i kršenja elementarnih načela novinarske profesije budući da objavljeni članak sadrži oko 15 printanih stranica te ćemo u nastavku pokušati ukazati samo na neke od propusta:

Naime, u članku se navodi naslov „Štancanje brojila i malverzacije“, gdje, između ostalog, navodite sljedeće: „S tim u vezi Iskraemeco Sarajevo d.o.o. bi se trebalo da se bavi proizvodnjom, servisom i inspekcijom tj. verifikacijom mjerila električne energije (brojila). Međutim, u praksi to nije tako, a mi u našim domaćinstvima nemamo savremenu i najkvalitetnija brojila za mjerenje potršnje i na daljinsko upravljanje“, iznoseći pri tome krajnje tendenciozne i neprovjerene tvrdnje o proizvodnji „primitivnijih“ brojila te tvrdnje „da brojila ne zadovoljavaju kriterije na koje se EPBiH obavezala“.

U vezi naprijed navedenog, želimo Vas obavijestiti da Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo, u okviru registrovane djelatnosti, između ostalog, vrši proizvodnju i prodaju električnih brojila i druge opreme za mjerenje i upravljanje energijom, umjeravanje (baždarenje) električnih brojila i servisiranje električnih brojila i druge opreme za mjerenje i upravljanje energijom, i u tom poslu ima višegodišnje iskustvo, prateći sve standarde i tehnološka dostignuća u oblasti.

Vezano za Vašu tvrdnju da u Bosni i Hercegovini „nemamo savremena“ brojila, želimo da Vas obavjestimo, da su brojila koja proizvodi Iskraemeco Sarajevo d.o.o. uvedena prema tehnologiji i standardima koja se koriste u Iskraemeco dd Kranj. Obzirom da se bavite istraživačkim novinarstvom, kako navodite u objavljenom članku, trebali biste znati da je Iskraemeco dd Kranj jedna od vodećih kompanija u svijetu po pitanju rješenja u obasti mjerenja i jedna od tri vodeće svjetske kompanije koja je suosnivač IDIS asocijacije, koja se bavi preciznim definisanjem propisa za interoperabilnost opreme vodećih svjetskih proizvođača mjerne i komunikacione opreme. Iskraemeco dd Kranj kao jedna od vodećih svjetskih kompanija ima bogatu referenc listu na svim kontinentima svijeta, a posebno bogatu na vrlo zahtjevnom europskom tržištu. Na web stranici Iskraemeco dd Kranj možete vidjeti da imaju 1500 uposlenih stručnjaka, više od 100 miliona instaliranih brojila širom svijeta, 5 regionalnih fabrika među kojima je i Iskraemeco Sarajevo d.o.o. koja sve ove godine svog postojanja kontinuirano ulaže u razvoj mjerne opreme i sistema mjerenja.
Isti kvalitet i tip brojila, kao i za europsko tržište, se koriste i u BiH te se radi o najsavremenijim brojilima. Napominjemo, da svaki tip brojila koja se nađu na nekom od navedenih tržišta, treba proći niz tipskih i testova kvalitete kroz brojne i vrlo stroge europske laboratorije, uključujući NMI i KEMA (Holandija), SIQ i vlastita Akreditirana laboratorija (Slovenija).

Prenoseći znanje i iskustva iz Slovenije i Iskraemeco Sarajevo d.o.o. je u BiH nosilac razvoja mjerne opreme. Imamo od 2003. godine uveden sistem kvaliteta ISO 9001, imamo akreditiranu Laboratoriju za inspekciju/verifikaciju brojila prema standardu BAS EN ISO/IEC 17020 i imenovana smo laboratorija za verifikaciju brojila električne energije za sve kupce električne energije (kl. tačnosti 0,2S do 2). Uložili smo toliko resursa i znanja za razvoj u oblasti mjerenja u BiH tako da je zaista nejasan Vaš stav i pristup koga ste veoma tendenciozno i maliciozno iznijeli u Vašem članku protiv Iskraemeco Sarajevo d.o.o. i to na osnovu netačnih, neprovjerenih i paušalnih podataka.

Sa ponosom možemo istači da sva isporučena brojila rade sa 100% pouzdanošću u zakonski zahtjevanoj mjernoj klasi tačnosti i sa mogućnošću očitanja na svim komunikacionim rješenjima koja su prvobitno planirana kao takva (optika, ethernet, GSM , GPRS…).
Iskraemeco Sarajevo d.o.o i dalje proizvodi „Smart brojila“, a od novembra 2020. godine u proizvodnju brojila je uvedena nova generacija sistemskih pametnih brojila (brojila sposobna za masovnu daljinsku komunikaciju i daljinsko upravljanje), koja su trenutno najnaprednija u ovoj oblasti i na što smo ponosni.

Koja će se brojila ugrađivati ne određuje Iskraemeco Sarajevo d.o.o. nego kupci te opreme. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo se 2015. godine odlučila da ne ugrađuje sistemska pametna brojila u sve nove priključke. Ova brojila se i dalje koriste i ugrađuju na priključke čija su pripadajuća trafopodručja već u AMM (Automated meter managment) sistemu. Na trafopodručja koja nisu na AMM sistemu se ugrađuju pametna brojila bez daljinske komunikacije, tvz. nesistemska pametna brojila. Time su krenuli u plansko vođenje te aktivnosti i zbog toga se povećao broj ugrađenih novih nesistemskih pametnih brojila, kod svih kupaca, a ne samo onih koji su na AMM sistemu. Na ovaj način se omogućila masovnija upotreba novih brojila te su zahvaljujući tome već široko prisutna na mnogim domaćinstvima u BiH.
S tim u vezi, želimo da Vas obavijestimo da ne postoje nikakva „primitivnija“ brojila kako to tendenciozno potencirate u objavljenom tekstu. Trenutno aktualna nesistemska pametna brojila su elektronska brojila tip: ME162 i MT174. Radi se o tehnološki vrlo naprednim brojilima, posljednje generacije nesistemskih pametnih brojila, visokog kvaliteta, namijenjana prije svega potrošačima u domaćinstvu (klasa tačnosti 2.) i koriste se za zamjenu ranije korištenih indukcionih brojila.
Suprotno navodima iz objavljenog članka, gosp. Admir Andelija nije došao za člana Nadzornog odbora Iskraemeco Sarajevo d.o.o. u 2015. godini, kako to pogrešno navodite, nego polovinom 2016. godine, što samo potvrđuje neistinitost činjenica na kojima zasnivate objavljeni članak.
Navodi koje ste maliciozno naznačili kao „štancanje brojila“, koja „stoje u skladištima nakon čega EPBiH piše specifikacije sa tehničkim karakteristikama koje odgovaraju samo Iskraemecu iz Kranja i Iskraemecu Sarajevo“, kao i navodi da je „skladište Iskraemeca u Sarajevo krcato pokvarenim brojilima raznih tipova“, kao i navodi „unazad nekoliko godina proizvodnja brojila od 60.000 do 70.000 na godinu skoro kompletna završi u skladištima, a tek dio njih se ugrađuje po potrebi. Sve su to dokazi hiperprodukcije brojila, čime se izvlači novac iz EP BiH“ jednostavno nisu tačni ni logični i predstavljaju eklatantan primjer kršenja načela uredničke odgovornosti iz člana 2. Kodeksa. Ako ste već prenijeli određena istaživanja, kako navodite u objavljenom članku, onda ste morali doći u posjetu Iskraemeco Sarajevo d.o.o. te u duhu istinitosti i pristojnosti pri sakupljanju informacija obići proizvodne pogone i skladište i sami se na licu mjesta uvjeriti u pravo stanje stvari.
Također, u svom tekstu navodite: „Sam mjeriteljski sistem, što je dokazano i na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli, je nepouzdan i loš. Prema njihovoj Studiji, čak i do 50% brojila na terenu ne ispunjavaju kriterije!“

S tim u vezi, želimo da Vas obavijestimo da Iskraemeco Sarajevo d.o.o. posjeduje akreditovanu laboratoriju za verifikaciju brojila, koja je opremljena najsavremenijom opremom i koja posjeduje sve potrebne certifikate i odobrenja nadležnih državnih organa, čime su navodi o lošem i nepouzdanom mjeriteljskom sistemu apsolutno neistiniti.

Radi pravilnog informisanja javnosti, obavještavamo Vas da je tema studije: Tehnički izvještaj – Greške mjerenja indukcionih brojila u upotrebi i statistička procjena neevidentirane isporučene električne energije grupe potrošača. Želimo Vas upoznati da se studija odnosi na indukciona brojila demontirana sa terena i kojima je, većini njih, istekao ili je bio pri kraju rok verifikacije. Dakle, radi se o brojilima koja nisu proizvedena u Iskraemeco Sarajevo niti su tu servisirana nego su tek dostavljena da se statističkim metodom uradi procjena greške mjerenja za starija indukciona brojila, a prije njihovog servisa i verifikacije.

U pogledu navoda o kršenju Zakona o javnim nabavkama i Uputstva Vijeća ministara BiH želimo Vas uputiti na izjašnjenje koje je u tom dijelu dala i JP EP BiH.

Dalje, u svom tekstu navodite: „Direktor Softić u prvoj godini svog mandata 2016. u finansijskom izvještaju za 2015. godinu učestvovao je u prikrivanju lažiranja stvarnih gubitaka, iako je sam pokrenuo postupak revizije nakon dolaska.“ Izneseni navodi su kontradiktorni sami po sebi pa ih nije potrebno detaljnije ni komentaristi. Kako neko ko je pokrenuo postupak revizije odmah po svom dolasku, a što poizilazi i iz Izvještaja kojeg ste dijelom objavili, učestvuje u prikrivanju lažiranja stvarnih gubitaka?

Da objavljeni članak nije usmjeren ka poštivanju istine, kao i prava javnosti da sazna istinu, potvrđuje i dio članka, gdje navodite da se Inforadar tokom istaživanja ove priče još prije više od mjesec pitanjima obratio i Institutu za akreditiranje BiH (BATA), Institutu za mjeriteljstvo BiH, federalnoj i kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove te sami potvrđujete da ste dobili odgovore od navedenih institucija da firma Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo radi „u skladu sa zakonima“. Međutim, istina koju je Inforadar dobio od nadležnih institucija očigledno ne odgovara konceptu objavljenog članka i namjeri da se našteti ugledu firme Iskraemeco Sarajevo d.o.o. i direktoru Mirzi Softić pa iste niste detaljnije ni navodili.

Dodaj komentar:
- Oglas -

Najnovije

Povezani članci