Kako se navodi u informaciji Direkcije za ekonomsko planiranje BiH to je znatno iznad stopa iz prva tri tomjesečja kada je robni izvoz rastao svega 2,6 posto, dok je robni uvoz nominalno stagnirao.

S druge strane, prerađivačka industrija je u četvrtom tromjesečju bila približno na nivou prethodne godine i nije pratila snažan rast robnog izvoza. Ovo je pomalo iznenađujuće s obzirom na to da prerađivačka industrija proizvodi glavninu izvoznih dobara, a moglo bi se djelomično objasniti eventualnim snažnim izvozom zaliha proizvedenih u prethodnom periodu. Ipak, ovo je teško verifikovati s obzirom na to da ne postoje zvanični statistički podaci o kvartalnom kretanju zaliha.

Pored vanjske trgovine, određeno poboljšanje u četvrtom kvartalu jetakođer ostvareno kroz intenziviranje rasta domaće tražnje. Naime, rast uvoza kapitalnih dobara od 4,2 posto u četvrtom tromjesečju je bio znatno iznad stope na kraju godine od svega 2,6 posto. Ovo bi, uz blagi porast građevinskih radova iz trećeg tromjesečja (nakon šest negativnih kvartala), moglo ukazivati na zaustavljanje negativnog trenda investicija.

Pored toga, značajan godišnji rast uvoza dobara široke potrošnje od gotovo 6 posto u četvrtom tromjesečju ukazuje na moguće jačanje finalne potrošnje.

Na povećanje potrošnje u 2016. godini dodatno ukazuje jedanaestomjesečni rast PDV prihoda od 3,2 posto kojima se upravo oporezuje finalna potrošnja.

“Ipak, bez obzira na određena poboljšanja u četvrtom tromjesečju, može se konstatovati da je ekonomski rast BiH u 2016. godini bio gotovo upola niži od stope od 3 posto iz prethodne godine. Naime, teško je bilo nadoknaditi skromanrast zabilježen u prvom polugodištu sa godišnjim stopama od 1,8 posto u prvom tromjesečju , te 1,2 posto u drugom tromjesečju. Iako je u trećem tromjesečju napravljen određeni napredak sa godišnjom stopom od 2,4 posto, ovo još uvijek znatno niže u odnosu na prethodnu godinu.

Značajan dio uzroka usporavanja u 2016. godini bi mogao biti u odsustvu snažnog uticaja zaliha iz prethodne godine čije (teško objašnjivim) gomilanje je bilo odgovorno za približno trećinu ukupnog ekonomskog rasta”, kaže se Informaciji o kretanju makroekonomskih pokazatelja Direkcije za ekonomsko planiranje BiH.

KOMENTARI:
Loading...